Pracovné právo 2022

Novinka

Od januára a následne od augusta 2022 vstupujú do účinnosti novely Zákonníka práce, ktoré sa dotýkajú aj zákona o štátnej službe, zákona o rodičovskom príspevku a zákona o sociálnom poistení. Zmien je veľa a s blížiacim sa termínom účinnosti pribúda na zákonodarcov čoraz viac otázok z praxe. Na jar tohto roku vás preto pozývame do Vysokých Tatier, kde vás do účinnosti predmetnej legislatívy „zasvätia“ jej samotní tvorcovia.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Vysoké Tatry, Grandhotel Praha****
Dátum konania
5. – 6. 5. 2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť - Grandhotel Praha**** 5. - 6.5.2022 240,00 € 288,00 €
+ -
Online stream 5. - 6.5.2022 150,00 € 180,00 €
+ -

Pracovné právo 2022

Od januára a následne od augusta 2022 vstupujú do účinnosti novely Zákonníka práce, ktoré sa dotýkajú aj zákona o štátnej službe, zákona o rodičovskom príspevku a zákona o sociálnom poistení. Zmien je veľa a s blížiacim sa termínom účinnosti pribúda na zákonodarcov čoraz viac otázok z praxe. Na jar tohto roku vás preto pozývame do Vysokých Tatier, kde vás do účinnosti predmetnej legislatívy „zasvätia“ jej samotní tvorcovia.

Medzi novinkami neujde našej pozornosti nová výpoveď z dôvodu dovŕšenia 65 rokov, zmeny v stravovaní, nové úložné lehoty zásielky v prípade doručovania písomností, spresnenie viacerých podstatných náležitostí pracovnej zmluvy, zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa ohľadom poskytovania informácií o pracovných podmienkach ani nové ustanoveniepráva zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania.

Čo vás čaká?

 • Pracovné právo očami zákonodarcov aj predstaviteľov z praxe
 • Panelová diskusia ako priestor na odborné konzultácie
 • Miesto, ktoré vás prenesie do rozprávkových čias Tatier

Prednášajúci

Mená prednášajúcichpriebežne dopĺňame.

 • et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov

Program konferencie

 • Prednáška: Zosúladenie pracovného a rodinného života a ďalšie aktuálne veci v pracovnom práve (JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.) (ABSTRAKT)
 • Program budeme priebežne dopĺňať.

Povedali o nás

 • „Mala som príležitosť zúčastniť sa konferencie Pracovné právo 2020/2021 organizované spoločnosťou Poradca podnikateľa.Čo sa týka celkového dojmu, konferencia pôsobila vyvážene a profesionálne. Z pohľadu účastníka online konferencie oceňujem najmä technickú nenáročnosť prístupu, teda, že nebolo potrebné inštalovať žiadne ďalšie softvérové aplikácie a že v pozvánke pre účastníka bola možnosť si pripojenie otestovať pred začatím samotnej konferencie na „neostro“.  Ako účastník ďalej oceňujem to, že program, prezentované materiály a záznamy z prenosu boli k dispozícii a bolo možné sa k nim kedykoľvek vrátiť. Mierne nekomfortne na mňa pôsobilo, že pri prepínaní z prenosu na program sa vysielanie zastavilo a musela som ho spúšťať na novo. Profesionalitu dojmu z konferencie zvýšila prítomnosť moderátorky počas celého programu. Do budúcnosti by som odporúčala zvážiť dĺžku časových okien pre jednotlivých prezentujúcich, pretože poskytnutý čas bol pre mnohé témy nedostatočný a moderátorka musela účastníkov upozorňovať na ukončenie vstupu, čo pre účastníka bolo skôr rušivým momentom. Čo sa týka výberu prezentujúcich, páčilo sa mi zloženie a teda, že boli zastúpení tak predstavitelia zamestnávateľov, zamestnancov (odborová organizácia)a zástupcovia vládnych inštitúcií, právnici.“ (Martina Horničáková, HR & ER Manager, GLOVIS SLOVAKIA, s. r. o)
 • „Pokračujte v tom, čo robíte, robíte to super. :-)“ (Anonymný účastník konferencie)
 • „Bola som veľmi spokojná.“ (Anonymný účastník konferencie)
 • „Ďakujem, bolo to priebežne veľmi odborne zvládané.“ (Anonymný účastník konferencie)

Účastnícky poplatok zahŕňa

Pre fyzických účastníkov:

 • Fyzická účasť na odbornom programe
 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk

Pre online účastníkov:

 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online účasť na odbornom programe
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie v Grandhoteli Praha**** vo Vysokých Tatrách.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Izba CLASSICIzba MODERNIzba CLASSIC s výhľadom
1 osoba/noc2 osoby/noc1 osoba/noc2 osoby/noc1 osoba/noc2 osoby/noc
85 €95 €85 €95 €95 €105 €

Ubytovanie zahŕňa:

 • Raňajky formou bufetu
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra (1x za pobytový deň)
 • Papuče a župan na izbách
 • Parkovanie

Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 5. – 6. 5. 2022 je možné rezervovať na e-mailovej adrese promocode@tmr.sk.
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: 
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871, +421 911 119 501.

Dôležité upozornenie

V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:

 1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)

V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.

 1. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)

V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Miesto konania konferencie

Grandhotel Praha**** 
Tatranská Lomnica 8, 059 60

GPS súradnice: 49.1698035,20.2779903,17