Verejné obstarávanie 2023

V poradí už IV. ročník EPI konferencie Verejné obstarávanie, vám prináša unikátny prienik pohľadov na aktuálne zmeny vo svete verejného obstarávania. Nepremeškajte príležitosť získať aktuálne informácie priamo od tvorcov legislatívy, pohľadu zástupcov samospráv a v neposlednom rade riadiacich orgánov.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Hotel Patria****, Štrbské Pleso
Dátum konania
13. - 14. 2. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť - Hotel Patria****, Štrbské Pleso 13 - 14. 2. 2023 277,50 € 333 €
Online prenos 13. - 14. 2. 2023 150 € 180 €

Verejné obstarávanie 2023

V poradí už IV. ročník EPI konferencie Verejné obstarávanie, vám prináša unikátny prienik pohľadov na aktuálne zmeny vo svete verejného obstarávania. Nepremeškajte príležitosť získať aktuálne informácie priamo od tvorcov legislatívy, pohľadu zástupcov samospráv a v neposlednom rade riadiacich orgánov.

Pokiaľ sa nemôžete konferencie zúčastniť osobne, môžete sledovať priamy prenos z konferencie aj online.

Prednášajúci

 • Štefan Holý, Podpredseda vlády Slovenskej republiky
 • Peter Kubovič, Úrad pre verejné obstarávanie SR ǀ predseda
 • Vladimír Kordoš, AK Stentors ǀ advokát a partner ǀ konkurzný správca ǀ rozhodca rozhodcovského súdu SAK
 • Róbert Majchrák, Úrad pre verejné obstarávanie SR
 • Asena Filková, PORR s.r.o. ǀ senior contract manager
 • Adam Nociar, konzultant a publicista v oblasti manažmentu a realizácie verejného obstarávania
 • Branislav Hudec, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ǀ riaditeľ odboru verejného obstarávania
 • Ondrej Matej, Ministerstvo dopravy ǀ riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo ǀ poradca ministra dopravy a výstavby SR
 • Terézia Nagyová, OZ Okrúhly stôl obstarávania ǀ predseda Správnej rady ǀ manažérka pre verejné obstarávanie
 • Barney Smith, Perform Green Ltd., CEO ǀ Veľká Británia
 • Martin Hoffmann, Úrad vlády SR ǀ vedúci Oddelenia elektronizácie procesov verejného obstarávania
 • Lýdia Budziňáková, Úrad Prešovského samosprávneho kraja ǀ vedúca odboru majetku a investícií PSK
 • Boris Kordoš, eBIZ Corp s.r.o., CEO
 • Jozef Daňko, Úrad pre verejné obstarávanie SR ǀ vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce a rozvoja verejného obstarávania ǀ odbor dohľadu
 • Roman Osika, Mesto Žilina ǀ vedúci oddelenia verejného obstarávania
 • Dušan Donoval, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši ǀ vedúci skupiny obstarávania tovarov a služieb

Program konferencie

Deň 1. - 13. 2. 2023

9:00 - 10:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením
10:00 - 10:20 - Otvorenie konferencie a úvodný príhovor (Štefan Holý a Peter Kubovič)

1. blok - Legislatívny rámec zmien v roku 2022 | 2023

10:20 - 11:00 - Legislatívne zmeny vo verejnom obstarávaní v roku 2022 | 2023 (Peter Kubovič a Róbert Majchrák)
11:00 - 12:00 - Panelová diskusia | Vybrané problémové oblasti novely zákona o verejnom obstarávaní (Peter Kubovič, Róbert Majchrák, Branislav Hudec, Adam Nociar)
12:00 - 13:00 - Obed
13:00 - 13:10 - EPI právny systém - www.epi.sk

2. blok - Dodatky podľa §18 ZVO / Metodické usmernenie UVO k zvýšeniu cien v stavebníctve, jeho dopad a praktické riešenie

13:10 - 13:35 - Úprava ceny v zmluvách z dôvodu aktuálneho zvyšovania cien stavebných prác a materiálov (Vladimír Kordoš)
13:35 - 13:55 - Praktický pohľad zo stavebnej firmy (Asena Filkova)
13:55 - 14:15 - Zmeny zmlúv a rámcových dohôd v prostredí najväčších verejných obstarávateľov v Slovenskej republike (Adam Nociar)
14:15 - 14:35 - Zákon o VO ako brzda investícií na Slovensku - aplikácia §18 odst. 1 písmeno C (Ondrej Matej)
14:35 - 15:00 - Prestávka s občerstvením

3. blok - Profesionalizácia VO

15:00 - 15:20 - Profesionalizácia verejného obstarávania (Jozej Daňko)
15:20 - 15:40 - Riziká profesionalizácie verejného obstarávania (Terézia Nagyová)
15:40 - 16:00 - Možné dôsledky zavedenia profesionalizácie verejného obstarávania (Dušan Donoval)
16:00 - 16:10 - Prestávka
16:10 - 17:10 - Panelová diskusia (Peter Kubovič, Vladimír Kordoš, Asena Filková, Adam Nociar, Ondrej Matej, Terézia Nagyová, Jozef Daňko)
19:30 - Spoločná večera pre prítomných účastníkov

Deň 2. - 14. 2. 2023

4. blok - Informačné systémy verejného obstarávania

9:00 -  9:05 - Otvorenie druhého dňa konferencie (Michaela Pastorková)

9:05 - 9:30 - Elektronická platforma (Martin Hoffmann)
9:30 - 9:50 - Aktívne obstarávanie a získavanie trvácej hodnoty zo zmlúv (Barney Smith)
9:50 - 10:10 - Prínos elektronickej platformy v procese verejného obstarávania (Boris Kordoš)

10:10 - 10:30 - Prestávka s občerstvením

5. blok - Zmeny v eurofondových zákazkách

10:30 - 10:50 - Systém kontroly eurofondových zákaziek na nové programové obdobie 2021-2027 a nová príručka pre verejné obstarávanie (Branislav Hudec)
10:50 - 11:10 - Zmeny v eurofondových zákazkách z pohľadu verejného obstarávateľa (Lýdia Budziňáková)
10:50 - 11:30 - Budúcnosť verejného obstarávania z pohľadu historického legislatívneho vývoja v SR (Roman Osika)
11:30 - 11:40 - Prestávka 
11:40 - 12:40 - Panelová diskusia (Martin Hoffmann, Boris Kordoš, Branislav Hudec, Lýdia Budziňáková, Barney Smith)
12:40 - 12:50 - Záverečný príhovor a poďakovanie
12:50 - Obed a ukončenie konferencie

Účastnícky poplatok zahŕňa

Pre fyzických účastníkov:

 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Obed a občerstvenie počas konferencie
 • Spoločná večera v hoteli Patria****
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk
 

Pre online účastníkov:

 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online účasť na odbornom programe
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk
 

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Pre veľký záujem je ubytovanie v hoteli Patria**** na Štrbskom Plese vypredané. Účastníkom  konferencie odporúčame rezervovať si ubytovanie v Hoteli Panorama**** a v Hoteli Toliar*** na Štrbskom Plese.

Rezervácia ubytovania

Hotel Panorama****

 • Ubytovanie v termíne od 13. – 14. 02. 2023 je možné rezervovať e-mailom na adrese: recepcia@hotelpanorama.sk, alebo telefonicky: +421 908 888 223
 • V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky a bezplatné parkovanie
 • Cena závisí od typu izby a dátumu rezervácie
 • Vzdialenosť od hotela Patria, prechádzka okolo Štrbského plesa – 15min, 1 km
 

Hotel Toliar***

 • Ubytovanie v termíne od 13. – 14. 02. 2023 je možné rezervovať e-mailom na adresu: kanc@tatry-toliar.sk, alebo telefonicky: +421 911 236 386
 • V predmete e-mailu prosím uveďte, že ste účastníkom konferencie Poradcu podnikateľa
 • Cena: 125€ / 2 osoby
 • V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky a bezplatné parkovanie v krytej poschodovej hotelovej garáži
 • Vzdialenosť od hotela Patria, prechádzka okolo Štrbského plesa – 15min, 1 km
 

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Kontakt

Informácie o vstupenkách / on-line prenose:

Tel: +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888

Email: sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk

Informácie o konferencii:

Lívia Krištofová – event manažérka

Mobil.: +421 918 450 986

Tel.: +421 41 7053 269

Email: kristofova@pp.sk

Adresa organizátora:

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Úsek Profivzdelávanie

Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Miesto konania konferencie:

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33, Vysoké Tatry

GPS súradnice: 49.1244726,20.0567271