Verejné obstarávanie 2024

Piaty ročník EPI konferencie Verejné obstarávanie vám prináša unikátny prienik pohľadov na legislatívne zmeny vo svete verejného obstarávania. Program sa bude venovať aktuálnym témam v roku 2024, ktoré si vypočujete z úst niekoľkých odborníkov.

V rámci programu sme pozvali zástupcov z MIRRI SR, UVO, Ministerstva dopravy SR, Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, OZ Okrúhly stôl obstarávania, Ministerstva spravodlivosti SR, advokátskych kancelárií a mnohých ďalších.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Hotel Patria****, Štrbské Pleso
Dátum konania
13. - 14. 02. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť - Hotel Patria****, Štrbské Pleso 13. - 14. 02. 2024 350 € 420 €
Online prenos 13. - 14. 02. 2024 230 € 276 €

Verejné obstarávanie 2024

Piaty ročník EPI konferencie Verejné obstarávanie vám prináša unikátny prienik pohľadov na legislatívne zmeny vo svete verejného obstarávania. Program sa bude venovať aktuálnym témam v roku 2024, ktoré si vypočujete z úst niekoľkých odborníkov.

V rámci programu sme pozvali zástupcov z MIRRI SR, UVO, Ministerstva dopravy SR, Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, OZ Okrúhly stôl obstarávania, Ministerstva spravodlivosti SR, advokátskych kancelárií a mnohých ďalších.
Živý priebeh konferencie budeme súbežne vysielať i online, preto si program môžete vypočuť z kancelárie alebo z pohodlia svojho domova.

Prednášajúci

 • Marian Jaššo, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ǀ sekcia ekonomiky, projektov a verejného obstarávania ǀ generálny riaditeľ
 • Branislav Hudec, Úrad pre verejné obstarávanie ǀ sekcia metodiky a vzdelávania ǀ generálny riaditeľ
 • Jozef Božik, Združenie miest a obcí Slovenska ǀ predseda
 • Adam Nociar, Ministerstvo spravodlivosti SR ǀ rezortná implementačná jednotka ǀ generálny riaditeľ
 • Ondrej Matej, Inštitút pre dopravu a hospodárstvo ǀ riaditeľ
 • Pavol Kováčik, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska ǀ prezident
 • Terézia Nagyová, OZ Okrúhly stôl obstarávania ǀ predsedníčka správnej rady ǀ  manažérka pre verejné obstarávanie
 • Anna Juráková, Úrad pre verejné obstarávanie SR ǀ odbor informačných a komunikačných technológií a vestníka ǀ vedúca oddelenia vestníka
 • Vladimír Kordoš, AK Stentors ǀ advokát a partner ǀ konkurzný správca ǀ rozhodca rozhodcovského súdu SAK
 • Martin Boržík, CEO Tender One ǀ SmartinG
 • Miroslav Chlipala, BCH Advokáti Chlipala | riadiaci partner a advokát
 • Martin Hoffmann, Úrad vlády SR ǀ oddelenia elektronizácie procesov verejného obstarávania ǀ vedúci
 • Ľubomír Kubička, Úrad pre verejné obstarávanie SR ǀ útvar predsedu ǀ referent
 • Patricia Tóthová, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ǀ odbor verejného obstarávania ǀ riaditeľka
 • Roman Hulák, Doprastav, a.s. ǀ zástupca obchodno-technického riaditeľa
 • Andrej Mikláš, Keraming, a.s. ǀ právnik
 • Katarína Hreusová, Úrad pre verejné obstarávanie SR ǀ odbor metodiky a regionálnych centier

Program konferencie

1. deň - Utorok 13. 2. 2024

09:00 - 10:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením
10:00 - 10:10 - Otvorenie konferencie (Michaela Pastorková)
10:10 - 10:20 - Úvodný príhovor (Marian Jaššo, Jozef Božik)

1. blok - Legislatívny rámec zmien v roku 2024
10:20 - 10:40 - Novela zákona o verejnom obstarávaní (Patricia Tóthová) 
10:40 - 11:20 - Navrhované zmeny zákona o verejnom obstarávaní (Branislav Hudec)
11:20 - 11:40 - Aké je verejné obstarávanie na Slovensku v súčasnosti a aké môžeme očakávať v roku 2024? (Ondrej Matej)
11:40 - 12:00 - Ako obstarávať umelú inteligenciu? (Miroslav Chlipala)
12:00 - 12:10 - EPI právny systém - www.epi.sk
12:10 - 13:30 - OBED
13:30 - 14:30 - Panelová diskusia | Vybrané problémové oblasti novely zákona o verejnom obstarávaní (Patricia Tóthová, Branislav Hudec, Ľubomír Kubička, Jozef Božik, Ondrej Matej, Miroslav Chlipala)
14:20 - 15:00 - Prestávka s občerstvením

2. blok - Obstarávanie stavebných prác (tipy a rady od malej rekonštrukcie po diaľnice), výber zmluvného vzoru a najčastejšie problémy
15:00 - 15:10 - Udržateľné verejné obstarávanie stavebných projektov (Pavol Kováčik)
15:10 - 15:20 - Aplikačná prax pri výklade vybraných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu záujemcu/uchádzača (Roman Hulák)
15:20 - 15:30 - Vybrané problémové podmienky účasti uchádzačov, mimoriadne nízka ponuka (Andrej Mikláš)
15:30 - 15:40 - Využitie zmluvných štandardov FIDIC pri verejnom obstarávaní (Vladimír Kordoš)
15:40 - 17:00 - Panelová diskusia ku 2. bloku (Pavol Kováčik, Roman Hulák, Andrej Mikláš, Vladimír Kordoš)
17:00 - 17:05 - Krst knihy Praktická príručka efektívneho verejného obstarávania
19:00 - Večera

2. deň - Streda 14. 2. 2024

09:00 - 09:10 - Otvorenie druhého dňa konferencie (Michaela Pastorková)

3. blok - Deliť, či nedeliť zákazku, to je otázka!
09:10 - 09:30 - Príklady dovoleného a nedovoleného delenia zákaziek očami metodiky Úradu pre verejné obstarávanie (Branislav Hudec)
09:30 - 09:40 - Kde sú hranice posudzovania delenia/nedelenia zákaziek? (Terézia Nagyová)
09:40 - 09:50 - Umelá inteligencia - nevyhnutná a nevyhnuteľná budúcnosť verejného obstarávania (v kontexte problematiky rozdeľovania zákaziek, koncesií alebo súťaží návrhov) (Adam Nociar)
09:50 - 10:00 - Umenie zlúčiť a rozdeliť v správnom čase (Martin Boržík)
10:00 - 10:40 - Panelová diskusia ku 3. bloku (Branislav Hudec, Terézia Nagyová, Adam Nociar, Martin Boržík)
10:40 - 11:00 - Prestávka s občerstvením

4. blok - Aplikačné skúsenosti s povinným používaním elektronickej platformy
11:00 - 11:20 - Praktické rady pre používateľov EPVO (Martin Hoffmann)
11:20 - 11:30 - Praktické rady pre používateľov IS eForms (Anna Juráková)
11:30 - 11:40 - Verejné obstarávanie v kontexte eForms (Katarína Hreusová)
11:40 - 12:40 - Panelová diskusia ku 4. bloku (Martin Hoffmann, Anna Juráková, Katarína Hreusová)
12:40 - 12:50 - Ukončenie konferencie - záverečný príhovor a poďakovanie
12:50 - Obed

Účastnícky poplatok zahŕňa

Pre fyzických účastníkov:

 • Fyzickú účasť na odbornom programe
 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Obedy, večera a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk
 

Pre online účastníkov:

 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online účasť na odbornom programe
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • 10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk
 

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie v Hoteli Patria****.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

izba štandard izba lux
1 osoba/noc   2 osoby/noc 1 osoba/noc 2 osoby/noc
85,00 € 102,00 € 104,00 € 130,00 €
 

V cene ubytovania je zahrnuté: raňajky formou bufetu, DPH, vstup do plaveckého bazéna, vstup do wellness centra, papuče a župan na izbách, fitnes, stolný tenis, internet a parkovanie zdarma.

Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 13. – 14. 02. 2024 je možné rezervovať e-mailom na adresu: recepcia@hotelpatria.sk
 • Pre uplatnenie zľavy pre účastníkov konferencie sa registrujte s názvom promokódu VO24
 • Rezervácia je možná na základe dostupných kapacít.
 

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Kontakt

Informácie o vstupenkách / on-line prenose:

Tel: +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888

Email: sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk

Informácie o konferencii:

Lívia Krištofová – event manažérka

Mobil.: +421 918 450 986

Tel.: +421 41 7053 269

Email: kristofova@pp.sk

Adresa organizátora:

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Úsek Profivzdelávanie

Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Miesto konania konferencie:

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33, Vysoké Tatry 059 85

GPS súradnice: 49.1244726,20.0567271