Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2020|2021

Po úspešnom odštartovaní I. ročníka EPI konferencie zameraného na informačné technológie vo verejnej správe, pripravujeme pre vás v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na jar 2021 ďalší ročník podujatia, ktorého cieľom je prepojiť základnú teóriu s reálnou praxou, a to nielen zo strany odbornej obce, ale najmä zo strany subjektov verejnej správy.

Forma produktu
Konferencia
Dátum konania
16. – 17. 3. 2021
Bez DPH S DPH
Online stream 16. – 17. 3. 2021 150,00 € 180,00 €

Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2020|2021

Po úspešnom odštartovaní I. ročníka EPI konferencie zameraného na informačné technológie vo verejnej správe, pripravujeme pre vás v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na jar 2021 ďalší ročník podujatia, ktorého cieľom je prepojiť základnú teóriu s reálnou praxou, a to nielen zo strany odbornej obce, ale najmä zo strany subjektov verejnej správy.

Vzhľadom na to, že zákon o informačných technológiách vo verejnej správe je v platnosti už viac ako rok, budú ústrednými témami II. ročníka aktuálne problémy týkajúce sa nastavenia vnútornej organizácie úradov v oblasti IT, plánovanie a príprava budovania IT, ako aj monitoring a následná kontrola vo verejnej správe.

Podujatie bude rozdelené do dvoch dní so širokým priestorom na otvorenú diskusiu so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – tvorcami tohto zákona, či inými oponentskými spoločnosťami, ktoré prichádzajú do styku so zákonom v praxi.

Čo vás čaká?

 • Kompletný prehľad príslušnej legislatívy z pohľadu teórie aj praxe
 • Odporúčania a riešenia konkrétnych problémov priamo od tvorcov zákona
 • Otvorená diskusia odbornej obce a spoločností z praxe
 • Možnosť konzultácie vlastných problémov

Prednášajúci a moderátor

* Mená prednášajúcich priebežne dopĺňame.

 • Michaela Pastorková, Moderátor konferencie
 • Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | Generálny riaditeľ
 • Martin Florián, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Poverený riadením Sekcie kybernetickej bezpečnosti
 • Stanislav Guláš, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti
 • Štefan Szilva, Odborný garant pre štandardy a eIDAS, analytik | NASES
 • Marián Danko, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Bezpečnostný špecialista v CSIRT.SK
 • Martin Bezek, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Riaditeľ Odboru stratégie a vedenia informačných technológií verejnej správy
 • Martin Konečný, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Projektový manažér, oddelenie Behaviorálnych inovácií
 • Jozef Andraško, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta | Riaditeľ Ústavu práva IT a PDV
 • Richard Kiškováč, Elkan s. r. o. | SecurityConsultant
 • Pavol Frič, ITAS | Viceprezident
 • Martin Thurzo, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Poverený riadením Odboru riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti
 • Peter Dolíhal, Únia miest Slovenska | Člen expertnej skupiny
 • Michal Ďorda, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti

Program konferencie

Utorok 16. 3. 2021

1. blok: Projektové riadenie – Vyhláška č. 85/2020

10:30 – 10:35 - Otvorenie konferencie a privítanie účastníkov

Michaela Pastorková | Moderátor konferencie

10:35 – 10:45 - Úvodný príhovor

Martin Florián, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Poverený riadením Sekcie kybernetickej

10:45 – 11:05 - Vyhláška pre informatizáciu o riadení projektov, ako na to?

Martin Bezek, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Riaditeľ Odboru stratégie a vedenia informačných technológií verejnej správy

11:05 – 11:25 - Vyhláška o spôsoboch a postupoch pri elektronizácii agendy verejnej správy – vyhláška pre lepšie CX

Martin Konečný, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Projektový manažér, oddelenie Behaviorálnych inovácií

11:25 – 11:30 - Prestávka

11:30 – 11:50 - Efektívne riadenie miest, aktuálny stav vs. digitalizácia

Peter Dolíhal, Únia miest Slovenska | Člen expertnej skupiny

11:50 – 12:00 - Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém (www.epi.sk)

12:00 – 13:00 - Obedná prestávka

2. blok: Kybernetická bezpečnosť – Vyhláška č. 179/2020

13:00 – 13:20 - Aktuálny stav legislatívneho procesu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a čo z neho vyplýva pre verejnú správu

Martin Thurzo, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Poverený riadením odboru kybernetickej a informačnej bezpečnosti

13:20 – 13:30 - Bezpečnostné opatrenia informačných technológií verejnej správy

Richard Kiškováč, Elkan s. r. o. | SecurityConsultant

13:30 – 14:00 - Ako aplikovať bezpečnostné opatrenia ITVS

Richard Kiškováč, Elkan s. r. o. | SecurityConsultant

14:00 – 14:05 - Prestávka

14:05 – 14:25 - Kybernetické bezpečnostné incidenty

Jozef Andraško, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta | Riaditeľ Ústavu práva IT a PDV

14:25 – 14:45 - Ochrana pred sociotechnickými útokmi z pohľadu personálnej bezpečnosti (v kontexte Zákona č. 95/2019 Z. z. a Vyhlášky č. 179/2020 Z. z.)

Stanislav Guláš, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti

14:45 – 15:05 - Sociálne inžinierstvo v praxi

Stanislav Guláš, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti

15:05 – 15:25 - Audit kybernetickej bezpečnosti

Michal Ďorda, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti

15:20 – 15:45 - Prestávka

15:45 – 17:00 - Panelová diskusia s prednášajúcimi z prvého dňa

Streda 17. 3. 2021

3. blok: Štandardy – Vyhláška č. 78/2020

9:00 - 9:05 - Otvorenie 2. dňa konferencie

9:05 - 9:25 - Vyhláška o štandardoch – povinnosti, metodika, participácia

Štefan Szilva, Odborný garant pre štandardy a eIDAS, analytik | NASES

9:25 - 9:45 - Akým spôsobom pristupovať k projektom, požiadavky na dodávateľov vrátane aplikácie do praxe

Štefan Szilva, Odborný garant pre štandardy a eIDAS, analytik | NASES

9:45 - 10:05 - Štandardy pre elektronický podpis

Pavol Frič, ITAS | Viceprezident

10:05 - 10:25 - Je možné osvedčiť, že informačné technológie verejnej správy sú bezpečné?

Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | Generálny riaditeľ

10:25 - 10:45 - Prestávka

10:45 - 12:00 - Panelová diskusia s prednášajúcimi z druhého dňa a s ukončenie konferencie

12:00 - Obed

*Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.


Čo zahŕňa vstupenka pre online účasť

 • konferenčný balíček pre príjemné sledovanie streamu, ktorý dostanete kuriérom
 • videozáznam z konferencie
 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 • online účasť na odbornom programe
 • online pracovné materiály
 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu www.ezisk.sk 
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope www.zakon.sk 
 • voucher s 10 % zľavou na ročný prístup na portál www.bezpecnostvpraxi.sk

Adresa organizátora

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina