Kybernetická bezpečnosť 2021

Naprieč celou kybernetickou bezpečnosťou – od základných požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy cez detekciu a ochranu pred rizikami až po globálne skúsenosti z praxe firiem, organizácií aj jednotlivcov. Tým všetkým sa bude už začiatkom októbra zaoberať III. ročník prestížnej EPI konferencie od Poradcu podnikateľa, ktorý sa tradične koná vo vychýrenom Hoteli Grand Jasná****.
Konferencia je slovenským otváracím podujatím Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti (ECSM).

Konferencia sa koná pod záštitou Národného bezpečnostného úradu SR.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná****
Dátum konania
4. – 5. 10. 2021
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť (Hotel Grand Jasná****) 4. – 5. 10. 2021 240 € 288 €
Online stream 4. – 5. 10. 2021 150 € 180 €

Kybernetická bezpečnosť 2021

Naprieč celou kybernetickou bezpečnosťou – od základných požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy cez detekciu a ochranu pred rizikami až po globálne skúsenosti z praxe firiem, organizácií aj jednotlivcov. Tým všetkým sa bude už začiatkom októbra zaoberať III. ročník prestížnej EPI konferencie od Poradcu podnikateľa, ktorý sa tradične koná vo vychýrenom Hoteli Grand Jasná****.
Konferencia je slovenským otváracím podujatím Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti (ECSM).

Konferencia sa koná pod záštitou Národného bezpečnostného úradu SR.

Kto bude mať slovo?

Tvorcovia legislatívy i podnikatelia a firmy z praxe.

Komu je konferencia určená?

IT oddeleniam, subjektom verejnej správy a samosprávy, podnikateľom, štatutárom, konateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom, ako aj všetkým, ktorých sa daná problematika týka alebo ich zaujíma.

 *Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť konferencie prezenčne, resp. to nedovolia okolnosti týkajúce sa COVID-19, môžete sledovať priamy prenos z konferencie online.

Čo vás čaká?

 • Aktuálny stav, výzvy a problémy regulácie kybernetickej bezpečnosti na Slovensku
 • Zosúladenie bezpečnostných požiadaviek so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
 • Metódy auditu a testovania kybernetickej bezpečnosti
 • Globálne skúsenosti z praxe od „analýzy po audit“
 • Bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných rizík
 • Bezpečnosť očami hackera
 • Bežný deň manažéra kybernetickej bezpečnosti

Odborní garanti

 • Asociácia kybernetickej bezpečnosti (AKB)
 • Asociácia ISACA

Povedali o nás

„Držím palce pri ďalších konferenciách, odvádzate úžasnú robotu.“

„Radi sa zúčastníme aj ďalších ročníkov. Dobrý program aj samotné tempo konferencie.“

„Tešíme sa na ďalší rok.“

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Prednášajúci

 • Ing. Radek Beneš, MSc., Súdny znalec
 • JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D. CIPP/E CIPM, Advokát, Mediátor, Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • JUDr. Pavel Zeman, Bývalý Nejvyššístátní zástupce ČR
 • JUDr. Štefan Pilár, Bukovinský &Chlipala, Advokát
 • npor. JUDr. René Baran, PhD., Národný bezpečnostný úrad, Sekcia regulácie a dohľadu
 • JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., Partner a advokát v AK Bukovinský & Chlipala
 • prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, prodekan
 • Mgr. Martin Gymerský, Národná sústava kvalifikácií, tajomník sektorovej rady
 • Ing. Miroslav Havelka, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Riaditeľ odboru vzdelávania
 • prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, dekan
 • Mgr. Marek Zeman, PhD. C-CISO, Tatra banka, a.s., vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov
 • plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., Akadémia Policajného zboru, prorektor
 • PhDr. Peter Veselý, PhD. MBA, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
 • Ing. Tomáš Hettych, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE, ISACA Slovensko
 • Ing. Marián Illovský, CISA, CIA, CDPSE, ISACA Slovensko
 • Mgr. Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti, SK-CERT, riaditeľ
 • Doc. Ing. Dagmar Vidríková, PhD., Národná diaľničná spoločnosť, Vedúca odboru riadenia bezpečnosti
 • Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti – Znalecká organizácia, generálny riaditeľ
 • Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, CDPSE, ITIL Expert, ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert, Auditori.it
 • Ing. Zuzana Omelková, GAMO, a.s., CISO
 • Pavol Draxler, MSc., Binary Confidence, security manažér
 • Ing. Tomáš Zaťko, CEO Citadelo
 • Mgr. Martina Lisická, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, riaditeľka odboru medzinárodnej spolupráce a projektov EÚ
 • JUDr. Roman Konečný, Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu

Moderátor

 • Gregor Mareš

Program konferencie

4. 10. 2021 (1. deň konferencie)

09:30 - 09:35 - Otvorenie konferencie (Gregor Mareš)

09:35 - 09:40 - Otvorenie 1. bloku: Kybernetické bezpečnostné udalosti z pohľadu súkromného a trestného práva. Ako riešiť, spolupracovať a postihovať tieto prípady? (JUDr. Roman Konečný)

09:40 - 10:05 - Vyšetrovanie kybernetických bezpečnostných udalostí, Ing. Radek Beneš, MSc. (Ing. Radek Beneš, MSc.; JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D. CIPP/E CIPM)

10:05 - 10:30 - Spolupráce vybraných orgánů při odhalování kyberkriminality (JUDr. Pavel Zeman)

10:30 - 10:55 - Zodpovednosť prevádzkovateľa základnej služby a tretej strany za porušenie povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti (JUDr. Štefan Pilár)

10:55 - 11:20 - Európska legislatíva a regulácia v ochrane informácií (ABSTRAKT) (npor. JUDr. René Baran, PhD.)

11:20 - 11:25 - Pár slov o EPI

11:25 - 11:40 - Prestávka

11:40 - 12:40 - PANELOVÁ DISKUSIA: Kybernetické bezpečnostné udalosti z pohľadu znalca, právnika a štátu. Ako riešiť, spolupracovať a postihovať tieto prípady? (JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. ; Ing. Radek Beneš, MSc.; JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D. CIPP/E CIPM; JUDr. Pavel Zeman; JUDr. Štefan Pilár; npor. JUDr. René Baran, PhD.; Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE)

12:40 - 13:40 - Obed

13:40 - 13:45 - Otvorenie 2. bloku: Vzdelávanie v kybernetickej bezpečnosti (Gregor Mareš)

13:45 - 14:10 - Východiská a výzvy vzdelávacieho systému v oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku  (prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.)

14:10 - 14:35 - Požiadavky na kybernetické roly v národnej sústave povolaní (Ing. Martin Gymerský)

14:35 - 15:00 - Princípy ďalšieho vzdelávania a špecializácie v kybernetickej bezpečnosti (ABSTRAKT) (Ing. Miroslav Havelka)

15:00 - 15:25 - Predstavenie študijného programu kybernetická bezpečnosť FIIT (prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.)

 15:25 - 15:50 -   Prepojenie vzdelávania zamestnancov v informačnej bezpečnosti na riadenie rizík v organizácii  (Mgr. Marek Zeman, PhD. C-CISO)

15:50 - 16:15 - Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v informačnej bezpečnosti ako preventívny mechanizmus zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti SR (ABSTRAKT) (plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD.)

16:15 - 16:30 - Prestávka

16:30 - 17:30 - PANELOVÁ DISKUSIA (prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.; Mgr. Martin Gymerský, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.; Ing. Miroslav Havelka; PhDr. Peter Veselý, PhD. MBA, Mgr. Marek Zeman, PhD, C-CISO; plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD.)

5. 10. 2021 (2. deň konferencie)

09:30 - 09:35 - Otvorenie 2. dňa konferencie (Gregor Mareš)

09:35 - 09:40 - Otvorenie 3. bloku: Každodenná prax kybernetickej bezpečnosti (Gregor Mareš)

09:40 - 10:05 - Prečo je audit kybernetickej bezpečnosti len začiatok? (ABSTRAKT) (Ing. Tomáš Hettych, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE a Ing. Marián Illovský, CISA, CIA, CDPSE)

10:05 - 10:30 - Taký priemerný deň riaditeľa Národného centra kybernetickej bezpečnosti (ABSTRAKT) (Mgr. Rastislav Janota)

10:30 - 10:55 - Postup pri implementácii procesov riadenia kybernetickej bezpečnosti a opatrení v NDS (Doc. Ing. Dagmar Vidríková, PhD.)

10:55 - 11:20 - Slovenská komunita kybernetickej bezpečnosti podľa nariadenia EÚ o sieti kompetenčných centier (Mgr. Martina Lisická)

11:20 - 11:35 - Prestávka

11:35 - 12:00 - Ako na samohodnotenie... Máme menej práce? /Prípadová štúdia/ (Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC)

12:00 - 12:25 - Keď založenie ticketu nestačí /Prípadová štúdia: ransomware recovery/ (Ing. Zuzana Omelková)

12:25 - 12:50 - Z nášho kolegu sa vykľul hacker! (Ing. Tomáš Zaťko)

12:50 - 13:15 - Od SOC k SOCaaS (SOC as a Service)  (Pavol Draxler)

13:15 - 13:20 - Ukončenie konferencie

13:20 - 14:20 - Obed


*Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Varianty vstupeniek

Vstupenka pre fyzickú účasť zahŕňa:

 • Fyzická účasť na odbornom programe
 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk 
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope zakon.sk 
 • Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu bezpecnostvpraxi.sk 

Vstupenka pre online účasť zahŕňa:

 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online účasť na odbornom programe
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk 
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope zakon.sk 
 • Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu bezpecnostvpraxi.sk 

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie s 20 % zľavou v Hoteli Grand Jasná****.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Štandard izba DELUX izba 
1 osoba/noc2 osoby/noc1 osoba/noc2 osoby/noc
75 €85 €75 €85 €

Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 4. – 5. 10. 2021 je možné rezervovať na e-mailovej adrese promocode@tmr.sk 
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: KBGHJ
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871+421 911 119 501

 Dôležité upozornenie:

V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:

 1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)

V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.

 1. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)

V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

Korona Safe

 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Kontakt

Adresa organizátora

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Miesto konania konferencie

Hotel Grand Jasná**** 
031 01 Demänovská Dolina 71
GPS súradnice: 48.970689, 19.580561