Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Nielen pre začínajúcich personalistov, ale pre všetkých, ktorí si potrebujú prejsť základné pravidlá a postupy v pracovnom práve, pripravujeme fyzické školenie s Ing. Martinou Švaňovou. Počas jediného dňa sa na školení oboznámite s celým životným cyklom zamestnanca – vrátane náležitostí spojených so vznikom pracovného pomeru, osobným spisom zamestnanca, ochranou osobných údajov, rozvrhnutím pracovného času alebo zánikom pracovného pomeru.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Martina Švaňová
Bez DPH S DPH
Bratislava 19.- 20. 8. 2020 150,00 € 180,00 €

Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Nielen pre začínajúcich personalistov, ale pre všetkých, ktorí si potrebujú prejsť základné pravidlá a postupy v pracovnom práve, pripravujeme fyzické školenie s Ing. Martinou Švaňovou. Počas jediného dňa sa na školení oboznámite s celým životným cyklom zamestnanca – vrátane náležitostí spojených so vznikom pracovného pomeru, osobným spisom zamestnanca, ochranou osobných údajov, rozvrhnutím pracovného času alebo zánikom pracovného pomeru.
Oboznámiť sa môžete aj so špecifickejšími činnosťami, ako je monitorovanie zamestnanca, pre ktoré platí od 29. 1. 2020 nové usmernenie týkajúce sa ochrany osobných údajov, prípadne s riešením disciplinárnych sporov. Po absolvovaní školenia budete okrem iného navyše schopný správne viesť povinnú personálnu dokumentáciu o zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov (napr. Zákonníka práce, zákona o archivácii, nariadenia GDPR a iných).

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

 • Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona
  • Nábor a výber zamestnanca
  • Základné pravidlá a povinnosti v predzmluvných vzťahoch

 • Vznik pracovného pomeru
  • Spôsoby zamestnávania v zmysle zákonníka práce
  • Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca
  • Pracovná zmluva, dohody – základné náležitosti a vzory

 • Osobný spis zamestnanca
  • Vedenie evidencie zamestnanca z pohľadu zákona o archívoch a GDPR
  • Obsah osobného spisu

 • Rozvrhnutie pracovného času
  • Rovnomerné
  • Nerovnomerné
  • Zmennosť
  • Evidencia pracovného času

 • Disciplinárne spory
  • Riešenie disciplinárnych sporov, dodržanie postupu
  • Upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny a neplnenie pracovných povinností – vzory

 • Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov
  • Monitorovanie zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce a zákona o ochrane osobných údajov
  • Zákaz diskriminácie

 • Zánik pracovného pomeru
  • Spôsoby skončenia pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce
  • Vzory tlačív skončení pracovného pomeru
  • Doručovanie písomností pri skončení pracovného pomeru
  • Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca

 • Inšpekcia práce a jej priebeh
  • Čo je inšpekcia práce
  • Priebeh inšpekcie a právomoci inšpektorov
  • Aké dokumenty musí mať zamestnávateľ pripravené pre prípad kontroly
  • Výsledok inšpekcie práce
  • Sankcie – pokuty pre zamestnávateľa a jeho zamestnancov

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 19. -20. 8. 2020, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)