Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2019

V prázdninovom vydaní PMPP sme si pre vás spracovali viacero zaujímavých tém ako je životné minimum od 1. júla 2019, kde sa viac dozviete o zavedených zmenách. V publikácii sa dozviete viac aj o zrážkach zo mzdy, o ich typoch a ich aplikovaní. Zvýšenie súm stravného a jeho vplyv na prax je taktiež momentálne diskutovanou tému, ktorú vám popíšeme očami odborníka. Zakúpte si preto aktuálne vydanie PMPP a získajte prehľad aj o ďalších diskutovaných ...

Cena s DPH
12,34 €
Cena bez DPH
10,28 €
Rok vydania
12-13/2019
Počet strán
208
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2019

V prázdninovom vydaní PMPP sme si pre vás spracovali viacero zaujímavých tém ako je životné minimum od 1. júla 2019, kde sa viac dozviete o zavedených zmenách. V publikácii sa dozviete viac aj o zrážkach zo mzdy, o ich typoch a ich aplikovaní. Zvýšenie súm stravného a jeho vplyv na prax je taktiež momentálne diskutovanou tému, ktorú vám popíšeme očami odborníka. Zakúpte si preto aktuálne vydanie PMPP a získajte prehľad aj o ďalších diskutovaných témach. 

OBSAH

ODBORNÍK RADÍ

 • Životné minimum od 1. júla 2019 (Bc. Katarína Danajovičová)

Opatrením MPSVR SR č. 183/2019 Z. z. sa od 1. 7. 2019 životné minimum mení na 210,20 € mesačne pre plnoletú FO, na 146,64 € mesačne pre ďalšiu plnoletú FO a 95,96 € mesačne pre dieťa.

 • Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2018 a vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov v roku 2019 (Ing. Eva Gášpárová)

V priebehu kalendárneho roka sa poistné na zdravotné poistenie platí formou preddavkov. Cieľom RZZP je vypočítať poistné zo skutočných príjmov poistenca za celý rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva. Takto vypočítané poistné sa porovnáva so zaplatenými preddavkami. Výsledkom porovnania môže byť preplatok na poistnom – ak sú preddavky vyššie ako poistné, alebo nedoplatok na poistnom – ak je poistné vyššie ako zaplatené preddavky.

 • Podanie daňového priznania fyzických osôb z príjmov zo zahraničia 
  (Ing. Miroslava Brnová)

ABC MZDÁRA

 • Zrážky zo mzdy (Bc. Katarína Danajovičová)

Zrážky zo mzdy vykonáva zamestnancovi každý zamestnávateľ. Typ zrážok a ich poradie ustanovuje Zákonník práce. Zrážky zo mzdy sa členia na tie, ktoré sa vykonávajú bez písomného súhlasu zamestnanca, a tie, na ktoré je potrebný súhlas zamestnanca.

 • Základné podmienky poskytovania stravného pri tuzemskej pracovnej ceste (Ing. Ľuboslava Minková)

Podrobné spracovanie problematiky nároku a poskytovania stravného pri tuzemskej pracovnej ceste.

 •  Zvýšenie súm stravného a jeho vplyv na prax (Ing. Ľuboslava Minková)

Popis oblastí, na ktoré má vplyv zmena výšky stravného.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Nové podmienky pri zamestnávaní cudzincov (JUDr. Ondrej Beracka)

Reakcia pracovného trhu a následne aj vlády vyústili v októbri 2018 do prijatia Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR. A na tento dokument následne slovenský zákonodarca reaguje zmenami v zákone o službách zamestnanosti. Všetko s cieľom uľahčiť príchod a zotrvanie cudzincov, ktorí chcú pracovať.  

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

 • Adaptačný program zamestnancov (Ing. Cecília Olexová, PhD., Ing. Jana Simonidesová, PhD.)

V podnikovej praxi sa často očakáva, že ak bolo pracovné miesto obsadené správnou osobou, tá všetko zvládne sama, bude podávať požadovaný pracovný výkon a bude k organizácii lojálna. Zamestnanec sa však na novom pracovnom mieste potrebuje najprv zorientovať a oboznámiť s pracovnými úlohami, pracovnými podmienkami i pracovným a sociálnym prostredím. Článok obsahuje tipy, ako úspešne zrealizovať adaptáciu zamestnancov a názorné príklady adaptačných programov.

 • AC/DC – assessment centre/development centre (Ing. Cecília Olexová, PhD.)

Assessment centre a development centre sa považujú za veľmi efektívne a moderné metódy posúdenia a rozvoja širokej škály spôsobilostí zamestnancov a ich využívanie má svoje opodstatnenie vo výbere, hodnotení a vzdelávaní ľudských zdrojov.