Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2020

Akcia -73%

Úvodné číslo pre rok 2020 sa zameriava svojimi témami na aktuálne oblasti. Téma nezdaniteľné časti základu dane od 1. januára 2020 rozoberá druhy nezdaniteľných častí základu dane, ktoré si bude môcť uplatniť daňovník za zdaňovacie obdobie roku 2020. Súčasťou ukončenia roka je aj vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti, kde v článku približujeme aké sú podmienky, lehoty, tlačivá, doklady, daňové veličiny na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019.

Ušetríte
73% = 7,37 €
Cena s DPH
10,06 € 2,69 €
Cena bez DPH
8,38 € 2,24 €
Rok vydania
2020
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2020

Úvodné číslo pre rok 2020 sa zameriava svojimi témami na aktuálne oblasti. Téma nezdaniteľné časti základu dane od 1. januára 2020 rozoberá druhy nezdaniteľných častí základu dane, ktoré si bude môcť uplatniť daňovník za zdaňovacie obdobie roku 2020. Súčasťou ukončenia roka je aj vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti, kde v článku približujeme aké sú podmienky, lehoty, tlačivá, doklady, daňové veličiny na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Nezdaniteľné časti základu dane od 1. januára 2020 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Daňovník si môže znížiť svoj zdaniteľný príjem o nezdaniteľné časti základu dane, ktoré upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v § 11. Autorka v článku bližšie rozoberá druhy nezdaniteľných častí základu dane, ktoré si bude môcť uplatniť daňovník za zdaňovacie obdobie roku 2020. Článok je doplnený početnými príkladmi z praxe.

  • Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 (Bc. Katarína Danajovičová)

Súčasťou ukončenia roka je aj vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti. Autorka v článku približuje aké sú podmienky, lehoty, tlačivá, doklady, daňové veličiny na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019.

  • Športovci a športoví odborníci ako zamestnanci (Ing. Eva Gášpárová)

Cieľom článku je zhrnúť postup pri zdaňovaní a platení povinného poistného na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a zmluvy o výkone činnosti športového odborníka od 1. 1. 2020.

Pracovnoprávne vzťahy

  • Súbeh pracovného pomeru s výkonom funkcie konateľa (JUDr. Slavomíra Mičurová Školková)

V článku sú riešené otázky, či je možný a zákonný súbeh výkonu funkcie konateľa s uzavretým pracovným pomerom v tej istej obchodnej spoločnosti. Na aký druh práce môže mať konateľ uzavretú pracovnú zmluvu, na základe akej zmluvy môže konateľ vykonávať svoju funkciu. Aké z toho plynú odvody a tiež povinnosti v prípade zodpovednosti za škodu.

Sociálna pomoc

  • Aké dávky môžete čerpať na dieťa – praktický komplexný návod pre rodičov (Bc. Katarína Danajovičová)

V článku autorka ponúka komplexný návod pre rodičov na aké dávky majú nárok – od tehotenstva až do troch a viac rokov dieťaťa. Kedy a v akej výške ich môžu žiadať a čerpať.

BOZP

  • Možnosti ochrany osobných údajov ako aktíva spoločnosti (JUDr. Jakub Pavčík)

Môžu byť osobné údaje považované za obchodné tajomstvo spoločnosti? Aké spôsoby môže firma využiť na to, aby chránila údaje pred krádežou? Čo v prípade, ak si obchodný zástupca vzal so sebou celú databázu kontaktov? Na tieto, ako aj na iné otázky ponúka odpovede autor v krátkom a informatívnom článku.

Ostatné

  • Uzatvorenie roka v mzdovej učtárni. Povinnosti zamestnávateľa/mzdovej účtovníčky pri uzatváraní roka (ukončenie starého roka, začiatok nového roka) (Bc. Katarína Danajovičová)

Skončil sa rok 2019 a v mzdovej učtárni čaká v novom roku viac práce. Treba ukončiť starý rok a nastaviť hodnoty na nový rok 2020. Autorka v článku zhrnula a popísala povinnosti v mzdovej učtárni.