• Úvod
  • >>
  • PaM jednotlivé čísla

PaM jednotlivé čísla

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2021

Aktuálne žiadame témy sú obsiahnuté aj v nasledovnom vydaní. Z pracovnoprávnych vzťahov sa zameriavame na rodinné podnikanie, zamestnávateľ a zamestnanec v súvislosti s „očkovacím zákonom" a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. V publikácií nájdete bližšie informácie i k témam - motivačné systémy zamestnancov (II.časť), piata novela zákona lex corona s účinnosťou od 15. júla 2021 a iné.

EAN kód:
8584113064569
Rok vydania:
2021
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,12 € s DPH 10,10 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2021

Augustové vydanie prináša z oblasti pracovnoprávnych vzťahov tieto témy - zmena životného minima od 1. júla 2021, pracovná disciplína a sankcie za jej porušenie a nevyplatenie nárokov z pracovného pomeru. Z oblasti odvodov tentokrát otvoríme tému zamestnanec verzus živnostník z hľadiska daní a odvodov v roku 2021. Z praktickej personalistiky rozoberáme témy motivačné systémy zamestnancov a pandémia vystužila internetový obchod.

EAN kód:
8584113064507
Rok vydania:
2021
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,12 € s DPH 10,10 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2021

S horúcim letným obdobím prichádza i PAM už v šiestom vydaní, kde nájdete témy, ako výkon ľahkých prác mladistvých od 15 rokov a ochrana mladistvých pri dohodách, kde sa dozviete ako môžete zamestnať študent podľa Zákonníka práce. Ako sa pozmenila dohoda o brigádnickej práci študentov po novele Zákonníka práce. Viac sa dozviete i o vymedzení prekážok v práci na strane zamestnávateľa. Ďalšie témy nájdete už v samotnom obsahu.

EAN kód:
8584113064439
Rok vydania:
2021
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,12 € s DPH 10,10 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2021

Oblasť pracovnoprávnych vzťahov je plná noviniek, preto prinášame bližšie rozobranú tému dočasné prideľovanie zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami a poistenia, sporenia a plnenia z jednotlivých druhov poistenia a sporenia. V ďalšej časti rozoberáme témy z oblasti BOZP - spoločnosť s ručením obmedzeným a BOZP a prehľad povinností z pohľadu GDPR pri vzniku, priebehu, zániku SRO.

EAN kód:
8584113064316
Rok vydania:
2021
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,12 € s DPH 10,10 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2021

Pracovnoprávna oblasť prešla niekoľkými zmenami i za uplynulé obdobie, prenášame prehľad najžiadanejších tém - novela Zákonníka práce, úprava možností zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom, zamestnávateľ verzus zástupcovia zamestnancov – práva a povinnosti, BOZP pri práci z domu, poskytovanie nenárokových cestovných náhrad a iné.

EAN kód:
8584113064200
Počet strán:
64
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

16,16 € s DPH 13,47 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2021

V druhom vydaní publikácie sa opäť zameriame na témy nielen zo mzdovej oblasti - nevyčerpaná dovolenka, kontroly nelegálneho zamestnávania a zmeny zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní od 1. 3. 2021, posudok zamestnanca, odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2021, tehotenské od 1. apríla 2021, ošetrovné od 1.apríla 2021, riremné hodnoty a ciele a iné.

EAN kód:
8584113064118
Rok vydania:
2021
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,12 € s DPH 10,10 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2021

Prvé vydanie ročníka 2021 obsahuje prierez najzaujímavejších tém pre úvod roka - zmeny v povinnostiach zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni, ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti 2020, rodičovský príspevok a rodinné prídavky v roku 2021, zmeny minimálnych dôchodkov a iné.

EAN kód:
8584113063999
Rok vydania:
2021
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,12 € s DPH 10,10 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2020

Decembrové vydanie v sebe ukrýva prehľad uvedených tém - povinnosti zamestnávateľa pri uzatváraní roka v mzdovej učtárni, identifikácia vzdelávacích potrieb a plánovanie vzdelávania zamestnancov, cestovné náhrady v roku 2020 a 2021, aktuálne zmeny v dôchodkovom poistení, mzdové veličiny pre rok 2021 a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

10,86 € s DPH 9,05 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2020

Desiate vydanie publikácie PAM nám prináša opäť výber tých najžiadanejších tém - minimálna mzda od 1. januára 2021, projekt „Prvá pomoc plus“ – príspevok od štátu pre udržanie zamestnanosti, stravné na pracovnej ceste v rokoch 2020 a 2021, firemná kultúra a firemné hodnoty, zamestnávanie tehotných zamestnankýň, čo robiť a ako konať pri pracovnom úraze, „Rýchliková novela“ a zmeny zákona o odpadoch od 1. Januára 2021 a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

10,86 € s DPH 9,05 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2020

Októbrové vydanie obsahuje prierez aktuálne žiadaných tém - balík opatrení v oblasti mobility, pružný pracovný čas + Smernica o zavedení pružného pracovného času, prehlbovanie kvalifikácie a rekvalifikácia zamestnancov + dohoda o prehlbovaní kvalifikácie, sociálne média – zásobník talentov, povinnosti a práva zamestnancov v oblasti BOZP a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

10,86 € s DPH 9,05 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2020

Septembrové vydanie Práca, mzdy a odmeňovanie obsahuje aktuálne vyžadované témy - podpora zamestnávania mladých do 29 rokov, práva a povinnosti vyplývajúce z výpovednej doby, flexibilné formy zamestnávania, povinnosti zamestnávateľa pri exekúcii zamestnanca, príjmy FO v otázkach a príkladoch, elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy v jednoduchom účtovníctve a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

10,86 € s DPH 9,05 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2020

Šieste vydanie publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie v sebe zahŕňa tieto témy - štátni zamestnanci verzus verejní zamestnanci verzus zamestnanci – 2. časť, neplatené/platené voľno, poistenie v nezamestnanosti a dávka v nezamestnanosti v roku 2020, letné brigády študentov v roku 2020 – platenie poistného a zdaňovanie príjmu, zákony prijaté v dôsledku COVID-19, diskriminácia na pracovisku a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

10,86 € 6,80 € s DPH 9,05 € 5,67 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2020

Horúce letné vydanie prináša najžiadanejšie témy aktuálneho obdobia. Prinášame krátky prehľad tém - bezúhonnosť vo vybraných pracovnoprávnych predpisoch, životné minimum od 1. júla 2020, novelizácia zákona o sociálnom poistení, pravidelný a nepravidelný príjem zamestnanca, pracovný pohovor – 1. časť a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

10,86 € 7,15 € s DPH 9,05 € 5,96 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2020

Ďaľšie vydanie publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie ponúka prehľad momentálne diskutovaných tém. Medzi ktoré bezpochyby patria - zákonník práce – sumár platných zmien, home office verzus domácka práca/telepráca + smernica o podmienkach home office, zmeny v sociálnom poistení od 1. 4. 2020, povinnosti študentov po ukončení štúdia, odstupné a odchodné – podmienky poskytovania podľa Zákonníka práce, zdaňovanie a platenie poistného a mnohé iné. Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

10,86 € 3,40 € s DPH 9,05 € 2,83 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2020

Zlúčené vydanie publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie vám prináša výber toho najzaujímavejšieho z aktuálnych tém - koronavírus z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov, použitie súkromného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste, príspevok na športovú činnosť dieťaťa vo svetle nariadenia GDPR, falšovanie evidencie dochádzky zamestnancom, povinnosti budúcich zamestnávateľov, bezpečnostné incidenty a ochrana osobných údajov, monitorovanie zamestnancov a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
64
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

13,42 € 5,35 € s DPH 11,18 € 4,46 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2020

Druhé vydanie publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie prináša opäť rozdelenie tém do týchto prehľadných okruhov - pracovnoprávne vzťahy, daň z príjmov, sociálna pomoc/odvody a ostatné. Oblasť pracovnoprávnych vzťahov je obohatená o dôležité témy ako pracovná náplň zamestnanca, dodatok k pracovnej zmluve, neospravedlnená absencia v práci a ostatné. Čiže máte možnosť nahliadnuť nielen ku samotným pracovnoprávnym vzťahom.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

10,06 € 5,25 € s DPH 8,38 € 4,38 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2020

Úvodné číslo pre rok 2020 sa zameriava svojimi témami na aktuálne oblasti. Téma nezdaniteľné časti základu dane od 1. januára 2020 rozoberá druhy nezdaniteľných častí základu dane, ktoré si bude môcť uplatniť daňovník za zdaňovacie obdobie roku 2020. Súčasťou ukončenia roka je aj vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti, kde v článku približujeme aké sú podmienky, lehoty, tlačivá, doklady, daňové veličiny na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

10,06 € 2,69 € s DPH 8,38 € 2,24 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2019

Posledné tohtoročné vydanie Práca, mzdy a odmeňovanie, s poradovým číslom 11, opäť prináša sumár toho najvýznamnejšieho: mzdové veličiny pre rok 2020 - sumár mzdových veličín pre budúci rok, Zákonník práce pre rok 2020 - zosumarizovanie noviel Zákonníka práce, odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2020 – zvyšujú sa odvody živnostníkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a iné.

Rok vydania:
2019
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

8,75 € 2,53 € s DPH 7,29 € 2,11 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2019

Skratku GDPR rozoberáme aj v tretej časti, pričom jej nosnou témou je nariadenie GDPR a dotknuté osoby so zameraním najmä na práva dotknutých osôb. Pričom sa téma opiera aj o reálne prípady z praxe. 

Ďalší článok rozoberá právnu úpravu monitorovania e-mailovej komunikácie zamestnancov zamestnávateľom a  podmienky, za ktorých môže byť monitorovanie vykonávané.

Zaujímavý článok je taktiež aj zdaňovanie cien a výhier v roku 2019, ktorý ozrejmuje aký typy výhier je potrebné zdaňovať. Viac zaujimavých tém a článkov nájdete priamo vo vydaní PAM.

Rok vydania:
2019
Počet strán:
48
Formát:
A4
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

8,75 € 2,46 € s DPH 7,29 € 2,05 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2019

Pojem GDPR budeme rozoberať aj v momentálnom vydaní Práca, mzdy a odmeňovanie, pričom nosnou témou tohto článku sú povinnosti prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR.

Zaujímavou témou je dovolenka, ktorá sa zameriava na druhy dovolenky, na ktoré má zamestnanec nárok, dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť.

Téma Práca nadčas, práca vo sviatok, práca v sobotu, v nedeľu, nočná práca a mzdové zvýhodnenie za ich výkon rozoberá práce nadčas, práce vo sviatok, práce v sobotu a v nedeľu, nočnej práce a odmeňovanie za ich výkon, pričom nechýbajú ani užitočné príklady z praxe.

Rok vydania:
2019
Počet strán:
48
Formát:
A4
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

8,75 € 2,40 € s DPH 7,29 € 2,00 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2019

Aktuálne dvojčíslo publikácie obsahuje aj tieto témy - darovanie podielu zaplatenej dane, hromadné prepúšťanie, domácka práca a telepráca, pracovná pohotovosť, povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti a iné.

Rok vydania:
2019
Počet strán:
64
Formát:
A4
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

11,66 € 2,40 € s DPH 9,72 € 2,00 € bez DPH

+ -
Stránky: