• Úvod
  • >>
  • PaM jednotlivé čísla

PaM jednotlivé čísla

Zobrazenie:
Zoradiť:

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2023

Piate vydanie PAM prináša informácie k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – sezónne práce. Keďže sa novelizoval Zákonník práce k 1. 1. 2023, prinášame podrobnejšie informácie. Zmena nastala i novelou zákona o hmotnej núdzi. Prinášame prehľad zmien s účinnosťou od 1. 4. 2023 ale aj väčšiu zmenu, ktorá nadobudne účinnosť od 1. 1. 2024. Diskutovanou témou sú aj príplatky za prácu nadčas, za prácu vo sviatok a za prácu v noci, ktorú priblížime v uvedenom vydaní.

EAN kód:
8584113065931
Rok vydania:
2023
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,02 € s DPH 13,35 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2023

Spojené vydanie publikácie, prináša množstvo zaujímavých tém, napríklad - cestovné náhrady a zmeny v stravnom v roku 2023, kde sa zvyšovali sumy stravného pri pracovných cestách a priblížime dosahy vo viacerých oblastiach. Pri téme odstupné, popisujeme, ktoré atribúty zohrávajú pri výške vyplateného odstupného. Prakticky sa zameriame i na zmenu pracovnej zmluvy, kde si popíšeme náležitosti, bez ktorých by zmluva nebola platne uzatvorená.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065894
Rok vydania:
2023
Počet strán:
64
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

20,46 € s DPH 17,05 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2023

Predstavujeme novelizáciu zákona č. 112/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Rozšírili výnimky z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj na SRO. Pozrieme sa na aktuálne znenie dobrovoľného poistenia v zákone, priblížime si dávky, ktoré z neho môžeme čerpať a dotkneme sa aj témy dodatočného zaplatenia poistného – čo to je, kedy vzniká, koľko sa platí. Viac si priblížime i rodičovský bonus (dôchodok), ktorý je účinný od 1. januára 2023.

EAN kód:
8584113065795
Rok vydania:
2023
Počet strán:
48
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

14,22 € s DPH 11,85 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2023

Jednou z tém, ktorej sa venujeme v aktuálnom čísle je novela Zákonníka práce od 1. 1. 2023. Uvádza najdôležitejšie body, informácie a skutočnosti, na ktoré budeme musieť od nového roka reflektovať pri svojej každodennej práci so ZP v personálnej agende. Zmeny nastali i v oblasti dôchodkov, kde NR SR prijala niekoľko zákonov, ktoré priniesli viaceré zmeny v zákone o sociálnom poistení. Neopomenieme ani ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022, kde vysvetľujeme nezdaniteľné časti základu dane, uvádzame aktuálne vzory tlačív a podobne.

EAN kód:
8584113065689
Rok vydania:
2023
Počet strán:
48
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

14,22 € s DPH 11,85 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2022

V záverečnom vydaní roka 2022 prinášame prehľad v týchto témach - povinnosti zamestnávateľa pri uzatváraní roka v mzdovej učtárni, zákon o inšpekcii v sociálnych veciach, štátnozamestnanecký pomer vo svetle novely Zákonníka práce, novela Zákonníka práce účinná od 1. 11. 2022, odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2023 a iné.
Viac informácií k uvedeným témam získate v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065603
Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2022

Desiate vydanie prináša prehľad v týchto témach - pracovná pohotovosť, novela Zákonníka práce – transpozícia smerníc EP a Rady (EÚ), novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, doktorandi, doktorandské štúdium a zárobková činnosť, cookies a GDPR, ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahov a iné.
Viac informácií nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065467
Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2022

Vedeli ste, že od 1.1.2023 nová minimálna mzda? Ak nie, prinášame tému - nová minimálna mzda nadobúdajúca platnosť od 1. januára 2023, kde sa dozviete o jednotlivých zmenách. Novinkou je i otcovská dovolenka, ktorú rozoberáme v téme zmeny týkajúce sa otcovskej dovolenky, ktorá nadobudla účinnosť od 1.10.2022. Viac sa dočítate aj o téme stravné v daňových výdavkoch v roku 2022, kde bola opakovane menená právna úprava prispievania zamestnávateľov na stravovanie zamestnancov. Viac sa dočítate v obsahu nižšie.

Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2022

Septembrové vydanie bližšie oboznamuje s cestovnými náhradami a vyúčtovaním preddavkov, kde zistíte aké povinnosti sú nutné smerom k zamestnancovi bez ohľadu na dobu trvania pracovnej cesty. Viac zistíte aj o zákone o publikáciách, ktorý prijala Národná rada koncom júna 2022. Novinkou je i daňový bonus od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022, kde sa pozrieme na aktuálne zmeny.

EAN kód:
8584113065382
Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2022

V obsahu letného vydania nájdete bližšie informácie k uvedeným témam - životné minimum od 1. 7. 2022, najčastejšie chyby a omyly v pracovnom práve, odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. júla 2022, k aktuálnym zmenám v právnej úprave daňového bonusu a iné.
Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065313
Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2022

V obsahu šiesteho vydania nájdete bližšie rozobrané tieto témy - cestovné náhrady SZČO, najčastejšie chyby a omyly v pracovnom práve, II. Časť, zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1. júna 2022, novinky v pravidlách na zaisťovanie BOZP a iné.
Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2022

V obsahu piateho vydania nájdete tému kurzarbeit, ktorá popisuje postupné zavádzanie nástrojov „skrátenej práce“ vo všetkých krajinách Európskej únie. Téma zamestnávanie cudzincov z tretích krajín na Slovensku taktiež rezonuje Slovenskom, kde prostredníctvom Zákona č. 55/2022 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 480/2002 Z. z. a zverejnený zákon č. 92/2022 Z. z.. Oba zákony približujú zmeny v právnych predpisoch (tzv. Lex Ukrajina). V obsahu nižšie nájdete i viac aktuálnych tém.

EAN kód:
8584113065122
Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2022

Spojené vydanie sa tentokrát zameria na uvedené témy - úhrada nákladov zamestnanca pri práci s jeho prostriedkom v rámci homeofficu, diskriminácia pri výkone práce, zmena pracovného pomeru, zamestnanecké benefity a home office, zmeny v duálnom vzdelávaní s účinnosťou od 1. januára 2022 a iné.

EAN kód:
8584113065023
Rok vydania:
2022
Počet strán:
64
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,56 € s DPH 13,80 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2022

Druhé vydanie predstavuje extrakt toho najdôležitejšieho z pracovnej a mzdovej oblasti - práca v doprave v roku 2022, PN zamestnanca v roku 2022 a kontrola liečebného režimu, peňažné dávky a príspevky pre rodiča, náhradného rodiča a dieťa v roku 2022, cestovanie zamestnancov počas pandémie: práva a povinnosti zamestnávateľa a iné.

EAN kód:
8584113064972
Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2022

Prvé číslo publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie vás bližšie oboznámi s týmito témami - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2021, kde rozoberáme problematiku ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Téma projekt „Prvá pomoc plus“ – príspevok od štátu pre udržanie zamestnanosti predstavuje štátnu pomoc na udržanie zamestnanosti v súvislosti s mimoriadnou situáciou pre pandémiu COVID-19. Viac tém už nájdete v samotnom obsahu.

EAN kód:
8584113064880
Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -