• Úvod
  • >>
  • PaM jednotlivé čísla

PaM jednotlivé čísla

Zobrazenie:
Zoradiť:

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2022

V obsahu šiesteho vydania nájdete bližšie rozobrané tieto témy - cestovné náhrady SZČO, najčastejšie chyby a omyly v pracovnom práve, II. Časť, zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1. júna 2022, novinky v pravidlách na zaisťovanie BOZP a iné.
Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,60 € s DPH 10,50 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2022

V obsahu piateho vydania nájdete tému kurzarbeit, ktorá popisuje postupné zavádzanie nástrojov „skrátenej práce“ vo všetkých krajinách Európskej únie. Téma zamestnávanie cudzincov z tretích krajín na Slovensku taktiež rezonuje Slovenskom, kde prostredníctvom Zákona č. 55/2022 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 480/2002 Z. z. a zverejnený zákon č. 92/2022 Z. z.. Oba zákony približujú zmeny v právnych predpisoch (tzv. Lex Ukrajina). V obsahu nižšie nájdete i viac aktuálnych tém.

EAN kód:
8584113065122
Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,60 € s DPH 10,50 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2022

Spojené vydanie sa tentokrát zameria na uvedené témy - úhrada nákladov zamestnanca pri práci s jeho prostriedkom v rámci homeofficu, diskriminácia pri výkone práce, zmena pracovného pomeru, zamestnanecké benefity a home office, zmeny v duálnom vzdelávaní s účinnosťou od 1. januára 2022 a iné.

EAN kód:
8584113065023
Rok vydania:
2022
Počet strán:
64
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

16,16 € s DPH 13,47 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2022

Druhé vydanie predstavuje extrakt toho najdôležitejšieho z pracovnej a mzdovej oblasti - práca v doprave v roku 2022, PN zamestnanca v roku 2022 a kontrola liečebného režimu, peňažné dávky a príspevky pre rodiča, náhradného rodiča a dieťa v roku 2022, cestovanie zamestnancov počas pandémie: práva a povinnosti zamestnávateľa a iné.

EAN kód:
8584113064972
Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,60 € s DPH 10,50 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2022

Prvé číslo publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie vás bližšie oboznámi s týmito témami - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2021, kde rozoberáme problematiku ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Téma projekt „Prvá pomoc plus“ – príspevok od štátu pre udržanie zamestnanosti predstavuje štátnu pomoc na udržanie zamestnanosti v súvislosti s mimoriadnou situáciou pre pandémiu COVID-19. Viac tém už nájdete v samotnom obsahu.

EAN kód:
8584113064880
Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,60 € s DPH 10,50 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2021

Jedenáste číslo prináša prehľad v týchto témach - povinnosti zamestnávateľa pri uzatváraní roka v mzdovej učtárni, podpora v čase skrátenej práce v rámci Slovenskej republiky, pracovný poriadok, odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2022 a iné.

EAN kód:
8584113064743
Rok vydania:
2021
Počet strán:
48
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,60 € s DPH 10,50 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2021

Deviate číslo PAM prináša hlavne nové poznatky z pracovnoprávnych vzťahov, konkrétne zmeny zákonníka práce od roku 2022. Informácie sa týkajú aktuálnych zmien a novému výpovednému dôvodu, ktorý nadobudne účinnosť od 1. 1. 2022. Zameriame sa i na nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, kde približujeme princíp fungovania nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času s cieľom jeho pochopenia. Viac info o ďalších témach prinášame v obsahu.

EAN kód:
8584113064606
Rok vydania:
2021
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,60 € s DPH 10,50 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2021

Aktuálne žiadame témy sú obsiahnuté aj v nasledovnom vydaní. Z pracovnoprávnych vzťahov sa zameriavame na rodinné podnikanie, zamestnávateľ a zamestnanec v súvislosti s „očkovacím zákonom" a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. V publikácií nájdete bližšie informácie i k témam - motivačné systémy zamestnancov (II.časť), piata novela zákona lex corona s účinnosťou od 15. júla 2021 a iné.

EAN kód:
8584113064569
Rok vydania:
2021
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,60 € s DPH 10,50 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2021

Augustové vydanie prináša z oblasti pracovnoprávnych vzťahov tieto témy - zmena životného minima od 1. júla 2021, pracovná disciplína a sankcie za jej porušenie a nevyplatenie nárokov z pracovného pomeru. Z oblasti odvodov tentokrát otvoríme tému zamestnanec verzus živnostník z hľadiska daní a odvodov v roku 2021. Z praktickej personalistiky rozoberáme témy motivačné systémy zamestnancov a pandémia vystužila internetový obchod.

EAN kód:
8584113064507
Rok vydania:
2021
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,60 € s DPH 10,50 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2021

S horúcim letným obdobím prichádza i PAM už v šiestom vydaní, kde nájdete témy, ako výkon ľahkých prác mladistvých od 15 rokov a ochrana mladistvých pri dohodách, kde sa dozviete ako môžete zamestnať študent podľa Zákonníka práce. Ako sa pozmenila dohoda o brigádnickej práci študentov po novele Zákonníka práce. Viac sa dozviete i o vymedzení prekážok v práci na strane zamestnávateľa. Ďalšie témy nájdete už v samotnom obsahu.

EAN kód:
8584113064439
Rok vydania:
2021
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,60 € s DPH 10,50 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2021

Oblasť pracovnoprávnych vzťahov je plná noviniek, preto prinášame bližšie rozobranú tému dočasné prideľovanie zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami a poistenia, sporenia a plnenia z jednotlivých druhov poistenia a sporenia. V ďalšej časti rozoberáme témy z oblasti BOZP - spoločnosť s ručením obmedzeným a BOZP a prehľad povinností z pohľadu GDPR pri vzniku, priebehu, zániku SRO.

EAN kód:
8584113064316
Rok vydania:
2021
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,60 € s DPH 10,50 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2021

Pracovnoprávna oblasť prešla niekoľkými zmenami i za uplynulé obdobie, prenášame prehľad najžiadanejších tém - novela Zákonníka práce, úprava možností zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom, zamestnávateľ verzus zástupcovia zamestnancov – práva a povinnosti, BOZP pri práci z domu, poskytovanie nenárokových cestovných náhrad a iné.

EAN kód:
8584113064200
Počet strán:
64
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

16,64 € s DPH 13,87 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2021

V druhom vydaní publikácie sa opäť zameriame na témy nielen zo mzdovej oblasti - nevyčerpaná dovolenka, kontroly nelegálneho zamestnávania a zmeny zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní od 1. 3. 2021, posudok zamestnanca, odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2021, tehotenské od 1. apríla 2021, ošetrovné od 1.apríla 2021, riremné hodnoty a ciele a iné.

EAN kód:
8584113064118
Rok vydania:
2021
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,60 € s DPH 10,50 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2021

Prvé vydanie ročníka 2021 obsahuje prierez najzaujímavejších tém pre úvod roka - zmeny v povinnostiach zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni, ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti 2020, rodičovský príspevok a rodinné prídavky v roku 2021, zmeny minimálnych dôchodkov a iné.

EAN kód:
8584113063999
Rok vydania:
2021
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,60 € s DPH 10,50 € bez DPH

+ -