Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2023

Úvod publikácie je venovaný povinnostiam v mzdovej učtárni súvisiacim s koncom roka 2023, kde sa zameriame na uzatvorenie mzdových listov, mzdovej evidencie, kontrolu a vyrovnanie nevyčerpaných dovoleniek zamestnancov, vyhotovenie evidenčných listov dôchodkového poistenia a podobne. Upozorníme i na chyby pri plnení povinností a pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, chceme poukázať na to, či sa tieto príjmy zdaňujú správne, ako aj na to, či zamestnávatelia zamestnancom tieto príjmy správne zdaňujú. Viac tém nájdete v obsahu nižšie.

Cena s DPH
16,02 €
Cena bez DPH
13,35 €
EAN kód
8584113066341
Rok vydania
2023
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2023

Úvod publikácie je venovaný povinnostiam v mzdovej učtárni súvisiacim s koncom roka 2023, kde sa zameriame na uzatvorenie mzdových listov, mzdovej evidencie, kontrolu a vyrovnanie nevyčerpaných dovoleniek zamestnancov, vyhotovenie evidenčných listov dôchodkového poistenia a podobne. Upozorníme i na chyby pri plnení povinností a pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, chceme poukázať na to, či sa tieto príjmy zdaňujú správne, ako aj na to, či zamestnávatelia zamestnancom tieto príjmy správne zdaňujú. Viac tém nájdete v obsahu nižšie.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Povinnosti v mzdovej učtárni súvisiace s koncom roku 2023 a novým rokom 2024 (Ing. Jana Repáčová)

Uzatvorenie mzdových listov, mzdovej evidencie, kontrola a vysporiadanie nevyčerpaných dovoleniek zamestnancov, vyhotovenie evidenčných listov dôchodkového poistenia. Tieto a ďalšie povinnosti, ktoré musí zamestnávateľ vykonať v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní starého roka, si priblížime v tomto príspevku.

  • Ako sa vyhnúť chybám pri plnení povinností a pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (Viera Kubánková)

Článkom chceme pomôcť fyzickým osobám, zamestnancom či zamestnávateľom predísť chybám pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, poukázať na to, či sa tieto príjmy zdaňujú správne, a tiež či zamestnávatelia zamestnancom tieto príjmy správne zdaňujú.

Odmeňovanie a mzdy

  • Delené pracovné miesto alebo tzv. job sharing (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Delené pracovné miesto predstavuje atypickú formu zamestnania. Zároveň vytvára podmienky flexibility na trhu práce. Ak teda berieme inštitút deleného pracovného miesta ako netradičnú formu zamestnania, v tom prípade sa táto forma zamestnania od klasického pracovného pomeru na dobu neurčitú na plný pracovný úväzok líši vo viacerých podmienkach.

Odvody

  • Odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2024 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Od 1. januára 2024 sa minimálne odvody živnostníka a iných samostatne zárobkovo činných osôb zvyšujú. Na ich zvýšenie má vplyv výška priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Priemerná mesačná mzda zamestnanca za rok 2022 bola 1 304 €. V súvislosti so zvyšovaním priemernej mesačnej mzdy rastie aj výška minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na výpočet odvodov živnostníka. Od 1. januára 2024 sa zvýšia minimálne odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne o 15,41 € a zdravotnej poisťovne o 6,51 €.

  • Mzdové príplatky a iné plnenia v zmysle Zákonníka práce (Ing. Martina Švaňová)

Pri splnení určitých podmienok má zamestnanec nárok okrem základnej a motivačnej zložky mzdy aj na doplnkové plnenia, ktoré sa zväčša vyplácajú vo forme tzv. mzdových zvýhodnení, v praxi často označované aj ako „príplatky“. Ide aj o:

  • Práca na dohodu a nárok na mzdové zvýhodnenia
  • Mzdové príplatky, ktoré sú naviazané na príslušné % zo sumy priemerného hodinového zárobku zamestnanca
  • Mzdové príplatky, ktoré sú naviazané na príslušné % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy...

ZDP

  • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2023 - nový vzor potvrdenia platný pre zdaňovacie obdobie roku 2023 (Ing. Iveta Matlovičová)

Zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré vyplácal zamestnancovi zdaniteľnú mzdu, vystaviť a doručiť zamestnancovi v zákonnej lehote doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, ktoré sú rozhodujúce na výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavkov na daň, dane a na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie. Pre zdaňovacie obdobie roku 2023 ide o tlačivo POT395V23_1.