Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2024

V druhom vydaní PAM rozoberáme témy príplatkov (mzdových zvýhodnení) za prácu v roku 2024, kde sa zaoberáme vplyvom zvýšenia minimálnej mesačnej či hodinovej mzdy od 1. 1. 2024 na výšku rôznych príplatkov poskytovaných zamestnancom podľa Zákonníka práce. Popisujeme i novú právnu úpravu, ktorá sa týka oblasti zápisov do obchodného registra. Má podľa zákonodarcu zabezpečiť rýchlejšiu a jednoduchšiu registráciu údajov do obchodného registra. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

Cena s DPH
18,66 €
Cena bez DPH
15,55 €
ISBN
858-41-1306-649-5
Rok vydania
2024
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2024

V druhom vydaní PAM rozoberáme témy príplatkov (mzdových zvýhodnení) za prácu v roku 2024, kde sa zaoberáme vplyvom zvýšenia minimálnej mesačnej či hodinovej mzdy od 1. 1. 2024 na výšku rôznych príplatkov poskytovaných zamestnancom podľa Zákonníka práce. Popisujeme i novú právnu úpravu, ktorá sa týka oblasti zápisov do obchodného registra. Má podľa zákonodarcu zabezpečiť rýchlejšiu a jednoduchšiu registráciu údajov do obchodného registra. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

 • Hudobné dielo ako zamestnanecké dielo (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)
  Duševná tvorivá činnosť a autorské právo majú vplyv aj na pracovnoprávne vzťahy. Autorské diela totiž môžu vznikať aj pri výkone závislej práce ako tzv. zamestnanecké diela. Hudobné diela v dnešnej dobe tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho súkromného, ale aj pracovného života.
 • Príplatky (mzdové zvýhodnenia) za prácu v roku 2024 (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)
  Článok rozoberá vplyv zvýšenia minimálnej mesačnej či hodinovej mzdy od 1. 1. 2024 na výšku rôznych príplatkov poskytovaných zamestnancom podľa Zákonníka práce.
 • Novinka v oblasti zápisov do obchodného registra notármi (JUDr. Slavomíra Mičúrová Školková)
  Nová právna úprava týkajúca sa obchodného registra, má podľa zákonodarcu zabezpečiť rýchlejšiu a jednoduchšiu registráciu údajov do obchodného registra. Touto zmenou sa očakáva zlepšenie dlhodobo nepriaznivej situácie pri registrácii údajov do obchodného registra, zrýchlenie celého procesu a ľahší prístup k zápisom. Zmeny sa týkajú zákona č. 530/2003 Z. z.

Praktická personalistika

 • Novodobá epidémia ľudstva: Vyhorenie (Ľudmila Lipovská Lišková)
  Vyhorenie negatívne neovplyvňuje nielen schopnosť pracovať, ale prenáša sa aj do všetkých oblastí života vrátane spoločenského, partnerského a rodinného. Zároveň ovplyvňuje aj zdravie na fyzickej úrovni, čo sa môže prejaviť, napríklad oslabenou imunitou a väčšou náchylnosťou na respiračné ochorenia. Vyhorenie je na vzostupne aj v tomto roku.
 • Vykazovanie MD a RD na evidenčnom liste dôchodkového poistenia (Ing. Iveta Matlovičová)
  V nadväznosti na novelu č. 210/2023 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. 1. 2024 a ktorá opätovne mení právnu úpravu vylúčenia povinnosti platiť poistné, nastávajú ďalšie zmeny s dopadom na vykazovanie údajov na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia. O novinkách vás oboznámime v nasledovnom článku.
 • Výkaz o povinnom podiele zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (prvýkrát za rok 2023 elektronicky) (Ing. Iveta Matlovičová)
  Podľa zákona o službách zamestnanosti musia niektorí zamestnávatelia preukazovať splnenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Doteraz sa dané plnenie preukazovalo formulárom s rovnomenným názvom. V nadväznosti na § 63 ods. 5 je zamestnávateľ povinný prvýkrát v roku 2024 podávať ročný výkaz elektronicky cez portál Služby zamestnanosti.

ZDP

 • Daňový bonus na vyživované dieťa so zameraním na praktické príklady (Ing. Valéria Jarinkovičová)
  Cieľom príspevku je pomôcť čitateľom pri výpočte nároku na daňový bonus na vyživované nezaopatrené dieťa (deti) žijúce s ním v (spoločnej) domácnosti.
 • Prehľad súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti FO na rok 2023 (Ing. Nadežda Cígerová)

Zo súdnej praxe

 • Pracovná disciplína. Upozornenie. Bezprávna vyhrážka.