Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2019

Medzi ťažiskové témy v už desiatom vydaní publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie patrí minimálna mzda v roku 2020 a jej vplyv na odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa, kde sa zameriavame na odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa do SP a ZP. Vyžiadanou témou je postavenie zamestnanca v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa, kde sa zameriavame najmä na to, čo znamená platobná neschopnosť zamestnávateľa pre zamestnanca a na čo má zamestnanec v dôsledku platobnej neschopnosti zamestnávateľa nárok. V nasledujúcom vydaní nájdete samozrejme viacero zaujímavých tém.

Cena s DPH
8,75 €
Cena bez DPH
7,29 €
Rok vydania
2019
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2019

Medzi ťažiskové témy v už desiatom vydaní publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie patrí minimálna mzda v roku 2020 a jej vplyv na odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa, kde sa zameriavame na odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa do SP a ZP. Vyžiadanou témou je postavenie zamestnanca v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa, kde sa zameriavame najmä na to, čo znamená platobná neschopnosť zamestnávateľa pre zamestnanca a na čo má zamestnanec v dôsledku platobnej neschopnosti zamestnávateľa nárok. V nasledujúcom vydaní nájdete samozrejme viacero zaujímavých tém.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Minimálna mzda v roku 2020 a jej vplyv na odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

V článku autorka rozoberá vplyv na odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa (do SP a ZP) v súvislosti so zmenou výšky sumy minimálnej mzdy, ktorá bola ustanovená nariadením vlády SR č. 324/2019 Z. z. (580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 3,333 € za každú odpracovanú hodinu).

  • Postavenie zamestnanca v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa (JUDr. Petra Beznosková)

Článok je zameraný najmä na to, čo znamená platobná neschopnosť zamestnávateľa pre zamestnanca a na čo má zamestnanec v dôsledku platobnej neschopnosti zamestnávateľa nárok.

  • Pružný pracovný čas (JUDr. Slavomíra Mičurová Školková)

Článok obsahuje základné vymedzenie pracovného času a zavedenie pružného pracovného času na pracovisku. Ponúka stručný prehľad výnimiek pri zavedenom pružnom pracovnom čase a prekážkach pri práci a zároveň obsahuje niekoľko príkladov z praxe. Venuje sa tiež evidencii pri pružnom pracovnom čase a aj aktuálnemu rozhodnutiu Súdneho dvora Európskej únie.  Pre zamestnávateľov ponúka príklady zavedenia pružného pracovného času pre viaceré formy výkonu práce.

Odvody

  • Pre začínajúcich mzdárov - 3. časť: Sociálne poistenie (Ing. Eva Gášpárová)

„Sociálne poistenie“ je treťou časťou zo 4-dielneho seriálu. Jednotlivé časti v sumári ponúkajú praktický návod pre začínajúcich mzdárov na plnenie svojich povinností. Článok je doplnený praktickými príkladmi.

Daň z príjmov

  • Príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj z daňového aspektu (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Témou článku je nový inštitút – príspevok na športovú činnosť dieťaťa, zavedený jednou z noviel Zákonníka práce schválených v roku 2019 zákonom č. 319/2019 Z. z. Aby príspevok mohol byť poskytnutý (a to v limitovanej výške) a daňovo zvýhodnený, musia byť splnené určené podmienky.

  • Novely zákona o dani z príjmov (Ing. Vladimír Pastierik)

Zákonmi č. 301/2019 Z. z., č. 315/2019 Z. z., č. 316/2019 Z. z. a č. 319/2019 Z. z. sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. s účinnosťou nielen od 1. januára 2020.

Ostatné

  • Deväť hlavných činností, ktoré by firma mala vykonávať v oblasti ochrany osobných údajov pravidelne (JUDr. Jakub Pavčík)

Každá firma, ktorá spracúva osobné údaje, si musí v tejto oblasti plniť viacero povinností. Autor v informatívnom článku popisuje 9 základných činností, ktoré by firma mala vykonávať v oblasti ochrany osobných údajov pravidelne.

  • Vznik nároku na úrazovú rentu v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania  (JUDr. Monika Kiklicová)

Ide o komentované súdne rozhodnutie – Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 28. 10. 2008 sp. zn. 9 So 224/2008.

  • Stres (MUDr. Viliam Bršiak, MPH)

Téma „Stres“ rozobratá z pohľadu pracovného lekára.