Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2019

Akcia -71%

Posledné tohtoročné vydanie Práca, mzdy a odmeňovanie, s poradovým číslom 11, opäť prináša sumár toho najvýznamnejšieho: mzdové veličiny pre rok 2020 - sumár mzdových veličín pre budúci rok, Zákonník práce pre rok 2020 - zosumarizovanie noviel Zákonníka práce, odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2020 – zvyšujú sa odvody živnostníkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a iné.

Ušetríte
71% = 6,22 €
Cena s DPH
8,75 € 2,53 €
Cena bez DPH
7,29 € 2,11 €
Rok vydania
2019
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2019

Posledné tohtoročné vydanie Práca, mzdy a odmeňovanie, s poradovým číslom 11, opäť prináša sumár toho najvýznamnejšieho: mzdové veličiny pre rok 2020 - sumár mzdových veličín pre budúci rok, Zákonník práce pre rok 2020 - zosumarizovanie noviel Zákonníka práce, odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2020 – zvyšujú sa odvody živnostníkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a iné.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Mzdové veličiny pre rok 2020 (Ing. Eva Gášpárová)

Sumár mzdových veličín pre budúci rok a porovnanie rokov 2019 a 2020.

  • Zákonník práce – čo nám priniesol rok 2019 a čo nás čaká v roku 2020 z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov (JUDr. Petra Beznosková)

Článok je zameraný na zosumarizovanie tak noviel Zákonníka práce, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2019, ako aj noviel účinných od roku 2020.

Odvody

  • Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva

(Ing. Eva Gášpárová)

Zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva okrem výpočtu a vyplatenia mzdy zamestnancom plní zákonmi ustanovené odvodové, prihlasovacie, oznamovacie a evidenčné povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu. Neplnenie týchto povinností vôbec alebo oneskorené a nesprávne plnenie má za následok uloženie sankcií.

  • Odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2020 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Od 1. 1. 2020 sa zvýšia odvody živnostníkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. V článku autorka  konkretizuje v akej výške, uvádza výpočty a praktické príklady.

Daň z príjmov

  • Pre začínajúcich mzdárov  - 4. časť – Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti (Ing. Eva Gášpárová)

„Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti“ je poslednou časťou zo 4-dielneho seriálu. Jednotlivé časti v sumári ponúkajú praktický návod pre začínajúcich mzdárov na plnenie svojich povinností. Článok je doplnený praktickými príkladmi.

Ostatné

  • Plánovací kalendár na rok 2020

Prehľad pracovných dní, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.