Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2019

Akcia -73%

Pojem GDPR budeme rozoberať aj v momentálnom vydaní Práca, mzdy a odmeňovanie, pričom nosnou témou tohto článku sú povinnosti prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR.

Zaujímavou témou je dovolenka, ktorá sa zameriava na druhy dovolenky, na ktoré má zamestnanec nárok, dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť.

Téma Práca nadčas, práca vo sviatok, práca v sobotu, v nedeľu, nočná práca a mzdové zvýhodnenie za ich výkon rozoberá práce nadčas, práce vo sviatok, ...

Ušetríte
73% = 6,35 €
Cena s DPH
8,75 € 2,40 €
Cena bez DPH
7,29 € 2,00 €
Rok vydania
2019
Počet strán
48
Formát
A4
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2019

Pojem GDPR budeme rozoberať aj v momentálnom vydaní Práca, mzdy a odmeňovanie, pričom nosnou témou tohto článku sú povinnosti prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR.

Zaujímavou témou je dovolenka, ktorá sa zameriava na druhy dovolenky, na ktoré má zamestnanec nárok, dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť.

Téma Práca nadčas, práca vo sviatok, práca v sobotu, v nedeľu, nočná práca a mzdové zvýhodnenie za ich výkon rozoberá práce nadčas, práce vo sviatok, práce v sobotu a v nedeľu, nočnej práce a odmeňovanie za ich výkon, pričom nechýbajú ani užitočné príklady z praxe.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

 • GDPR po roku – 2. časť – Povinnosti prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR (JUDr. Petra Beznosková)
  Druhá časť je pokračovaním trojdielneho seriálu, pričom nosnou témou tohto článku sú povinnosti prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR. V článku sú rozobraté najmä analýza procesov, záznamy o spracovateľských činnostiach, zodpovedná osoba, bezpečnosť osobných údajov, posúdenie vplyvu na ochranu údajov i prvé uložené pokuty. Článok je doplnený príkladmi z praxe.
 • Dovolenka (JUDr. Monika Kiklicová)
  Téma, ktorá zaujíma každého pracujúceho človeka. V článku sú rozpracované druhy dovolenky, na ktoré má zamestnanec nárok – dovolenka za kalendárny rok alebo jej pomerná časť, dovolenka za odpracované dni, dodatková dovolenka – a s nimi spojené otázky a odpovede.
 • Zamestnávanie občanov Európskej únie na území Slovenskej republiky (Ing. Eva Gášpárová)
  Zamestnávanie občanov Európskej únie na území Slovenskej republiky sa riadi podľa predpisov Európskej únie, ku ktorým Slovenská republika v rámci pričlenenia k EÚ pristúpila. Prístup k zamestnaniu je upravený v článkoch 1 až 6 nariadenia Rady EHS č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva, v zmysle ktorých platia určité pravidlá, ktoré sú v článku rozobrané rovnako ako aj informačná povinnosť zamestnávateľa, zdravotné a sociálne poistenie pri zamestnávaní občanov EÚ, uplatňovanie legislatívy EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia či zdaňovanie príjmov pri zamestnávaní občanov EÚ.
 • Práca nadčas, práca vo sviatok, práca v sobotu, v nedeľu, nočná práca a mzdové zvýhodnenie za ich výkon (JUDr. Tatiana Mičudová)
  Odmeňovanie zamestnancov pracujúcich v tzv. súkromnej sfére upravujú ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v nadväznosti na zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (Zákon o minimálnej mzde). V článku je rozpracovaná téma práce nadčas, práce vo sviatok, práce v sobotu a v nedeľu, nočnej práce a odmeňovanie za ich výkon, pričom nechýbajú ani užitočné príklady z praxe.
 • Pracovnoprávny vzťah počas materskej a rodičovskej dovolenky (Ing. Eva Gášpárová)
  Materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku upravuje Zákonník práce v § 166 až § 169 v súvislosti s úpravou pracovných podmienok žien a mužov starajúcich sa o deti. V článku autorka rozoberá otázky týkajúce sa materskej dovolenky, materského, pracovnoprávneho vzťahu počas materskej dovolenky a taktiež i tému rodičovskej dovolenky, rodičovského príspevku a pracovnoprávny vzťah počas poberania rodičovského príspevku.

Ostatné

 • Používanie registračnej pokladnice e-kasa od 1. 4. 2019 (Ing. Marta Boráková)
  V súčasnosti je stále aktuálna téma zavedenia on-line pokladníc, tzv. e-kasa, ktoré v plnom rozsahu nahradia dosiaľ používané elektronické registračné pokladnice, ktorými podnikateľské subjekty blokujú prijaté tržby v hotovosti za predaný tovar alebo poskytnutú službu. Povinnosť používania on-line pokladnice bola ustanovená zákonom č. 368/2018 Z. z. a zákonom č. 9/2019 Z. z., ktorým sa opäť mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. („zákon o ERP“). V článku je rozpracovaný časový rámec povinnosti používania on-line pokladníc, a taktiež i pojmy ako „chránené dátové úložisko“, „certifikovaný pokladničný program“, ako aj informácie o tom, čo nastane, ak sa nesplnia stanovené požiadavky a aké sú následné sankcie.