Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2019

Jesenný výtlačok Práca, mzdy a odmeňovanie obsahuje opäť mnoho zaujímavých tém, ako napríklad tieto - pracovnoprávne vzťahy (minimálna mzda v roku 2020, personálny lízing – II. časť – agentúry dočasného zamestnávania, škoda v pracovnom práve a jej náhrada – 2. časť), odvody do fondov (pre začínajúcich mzdárov - 2. časť: Zdravotné poistenie, sociálny fond – otázky a odpovede), daň z príjmov (SZČO verzus s. r. o. (daňový a účtovný ...

Cena s DPH
8,75 €
Cena bez DPH
7,29 €
Rok vydania
2019
Počet strán
48
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2019

Jesenný výtlačok Práca, mzdy a odmeňovanie obsahuje opäť mnoho zaujímavých tém, ako napríklad tieto - pracovnoprávne vzťahy (minimálna mzda v roku 2020, personálny lízing – II. časť – agentúry dočasného zamestnávania, škoda v pracovnom práve a jej náhrada – 2. časť), odvody do fondov (pre začínajúcich mzdárov - 2. časť: Zdravotné poistenie, sociálny fond – otázky a odpovede), daň z príjmov (SZČO verzus s. r. o. (daňový a účtovný pohľad)).

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Minimálna mzda v roku 2020 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Nariadením vlády SR č. 324/2019 Z. z. bola ustanovená suma minimálnej mzdy na rok 2020 (580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 3,333 € za každú odpracovanú hodinu). V článku je uvedený o. i. vplyv minimálnej mzdy na mzdové plnenia v roku 2020 či odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

  • Personálny lízing – II. časť – Agentúry dočasného zamestnávania (Ľudmila Lipovská Lišková)

Druhá časť je pokračovaním článku „Personálny lízing“, pričom obsahom druhého dielu sú agentúry dočasného zamestnávania. Súčasťou článku je aj vzor dohody o dočasnom pridelení na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.

  • Škoda v pracovnom práve a jej náhrada – 2. časť (JUDr. Klára Kučerková)

Článok „Škoda v pracovnom práve a jej náhrada“ je rozdelený na dve časti. Prvá časť bola venovaná predchádzaniu škodám a zodpovednosti zamestnanca za škodu. Druhá časť je venovaná zodpovednosti zamestnávateľa za škodu. Autorka bližšie rozoberá všeobecnú i osobitnú zodpovednosť zamestnávateľa za škodu. 
K článku sú 3 prílohy: 1. Smernica o postupe pri prerokovaní škôd a uplatňovaní náhrad – vzor, 2. Hlásenie o škode, 3. Dohoda o náhrade škody.


Odvody do fondov

  • Pre začínajúcich mzdárov - 2. časť: Zdravotné poistenie (Ing. Eva Gášpárová)

„Zdravotné poistenie“ je druhou časťou zo 4-dielneho seriálu. Jednotlivé časti v sumári ponúkajú praktický návod pre začínajúcich mzdárov na plnenie svojich povinností. Článok je doplnený početnými praktickými príkladmi.

  • Sociálny fond – otázky a odpovede (Bc. Katarína Danajovičová)

Autorka sa venuje sociálnemu fondu (SF) z hľadiska daňovoprávnych, účtovnoprávnych a pracovnoprávnym súvislostí. V článku sú odpovede na otázky ako napr. „Kto je povinný tvoriť SF?“, „Na aký účel sa môže SF použiť?“, „Kedy sa SF tvorí?“, „Ako sa SF účtuje?“.


Daň z príjmov

  • SZČO verzus s. r. o. (daňový a účtovný pohľad) (Ing. Eva Gášpárová)
    Článok ponúka porovnanie SZČO a s. r. o. Poskytuje všeobecný prehľad ich povinností, výhod a nevýhod.