Príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy zamestnancom

PDF verzia Aktualizované

Príspevok na rekreáciu zamestnancov bol do Zákonníka práce zavedený novelou č. 347/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu. Podľa nového § 152a zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

Cena s DPH
13,44 €
Cena bez DPH
11,20 €
ISBN
978-80-8186-160-4
Rok vydania
2024
Počet strán
54
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy zamestnancom

Príspevok na rekreáciu zamestnancov bol do Zákonníka práce zavedený novelou č. 347/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu. Podľa nového § 152a zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

Zamestnancovi s pracovným pomerom na kratší pracovný čas sa suma na príspevok za kalendárny rok pomerne znižuje. Aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, môže príspevok na rekreáciu poskytnúť. Podľa jeho rozhodnutia bude príspevok poskytnutý buď formou rekreačného poukazu, alebo ako finančný príspevok. Pri žiadosti a uplatňovaní príspevku vyplýva zamestnancovi aj zamestnávateľovi niekoľko povinností, napr. písomná forma žiadosti, doloženie potrebných dokladov o platbe, osobách zúčastnených pobytu, dodržanie lehoty na preukázanie výdavkov a iné. Zamestnávateľ si v internej smernici upravuje podrobnejšie podmienky uvedené v Zákonníku práce, aby bolo poskytovanie zrozumiteľné a nediskriminačné.

Pri týchto povinnostiach vám môže pomôcť nasledovná publikácia, ktorá obsahuje okrem legislatívnej časti a vysvetlenia problematiky aj vzory smernice, žiadosti o rekreačný príspevok a odpovede na mnohé praktické otázky.

Obsah publikácie

Legislatíva

  1. Výňatok – § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  2. Usmernenie č. 4/DzPaÚ/2019/MÚFR SR k príspevkom na rekreáciu s riešenými praktickými príkladmi
 

Články

  1. Príspevky na rekreáciu – rekreačné poukazy (Ing. Eva Gášpárová)
  2. Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov s komentárom (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)
  3. Vzor žiadosti o preplatenie oprávnených výdavkov (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)
  4. Vzor čestného vyhlásenia zamestnanca (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)
  5. Príklady z praxe

Ukážka