Príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy zamestnancom

Akcia -35% PDF verzia

Od 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá priniesla zamestnávateľom novú povinnosť. Zamestnávatelia, budú za určených podmienok a vo výške 55 % z vynaložených nákladov (max. 275 eur) poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancom (a môžu sa rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytnú prostredníctvom rekreačného poukazu). Príspevok na rekreáciu zamestnancom bude daňovo zvýhodnený.

Ušetríte
35% = 3,95 €
Cena s DPH
11,20 € 7,25 €
Cena bez DPH
9,33 € 6,04 €
Rok vydania
2019
Počet strán
92
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy zamestnancom

Od 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá priniesla zamestnávateľom novú povinnosť. Zamestnávatelia, budú za určených podmienok a vo výške 55 % z vynaložených nákladov (max. 275 eur) poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancom (a môžu sa rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytnú prostredníctvom rekreačného poukazu). Príspevok na rekreáciu zamestnancom bude daňovo zvýhodnený.

Dňa 23. októbra 2018 NR SR schválila (o. i.) zákon č. 347/2018 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Časť týkajúca sa príspevku na rekreáciu nadobudla účinnosť 1. januára 2019.

Hlavným cieľom zákona je podpora domáceho cestovného ruchu prostredníctvom zavedenia nových nástrojov financovania rozvoja cestovného ruchu. Podľa novelizovaného Zákonníka práce (v čl. II) zamestnávatelia budú za určených podmienok a v limitovanej výške poskytovať (v prípade zamestnávania menej ako 50 zamestnancov len na báze dobrovoľnosti) príspevok na rekreáciu zamestnancov (a môžu rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytnú prostredníctvom rekreačného poukazu). Príspevok na rekreáciu zamestnancov bude daňovo zvýhodnený tak, ako to vyplýva z čl. IV tohto zákona, ktorý predstavuje novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.