Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020

Akcia -30% PDF verzia

Publikácia obsahuje prehľad povinností zamestnanca a zamestnávateľa súvisiacich s ročným zúčtovaním, tlačivá a dôležité termíny a praktické príklady.

K dispozícii je i ukážka publikácie.

Ušetríte
30% = 5,40 €
Cena s DPH
17,99 € 12,59 €
Cena bez DPH
14,99 € 10,49 €
Rok vydania
2021
Počet strán
46
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020

Publikácia obsahuje prehľad povinností zamestnanca a zamestnávateľa súvisiacich s ročným zúčtovaním, tlačivá a dôležité termíny a praktické príklady.

K dispozícii je i ukážka publikácie.

V publikácii nájdete:

Povinnosti, resp. možnosti zamestnanca v súvislosti s ročným zúčtovaním preddavkov na daň:

 • podať zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 15. 2. 2021, ak nie je povinný podať daňové priznanie,
 • podať najneskôr do 30. 4. 2021 správcovi dane vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ak chce venovať 2 % alebo 3 % zaplatenej dane.

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním preddavkov na daň:

 • ročné zúčtovanie vykonať len na základe písomnej žiadosti zamestnanca predloženej do 15. 2. 2021,
 • ročné zúčtovanie vykonať najneskôr do 31. 3. 2021,
 • pri vykonaní ročného zúčtovania zohľadniť:
  • na daňovníka,
  • na manželku (manžela),
  • na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
  • na zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami,
  • poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
  • nezdaniteľné časti základu dane:
  • daňový bonus na vyživované dieťa,
  • daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie,
  • zamestnaneckú prémiu,
  • sadzbu dane,
 • preplatok z ročného zúčtovania vrátiť zamestnancovi do 30. 4. 2021,
 • a iné.

Vzory, žiadosti a iné tlačivá.

Ukážka