Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2022

PDF verzia

Publikácia obsahuje komplexný prehľad povinností zamestnanca a zamestnávateľa súvisiacich s ročným zúčtovaním preddavkov na daň zo závislej činnosti s množstvom praktických príkladov, vzorovo vyplnených tlačív, predpísaných postupov a dôležitých termínov.

Cena s DPH
21,96 €
Cena bez DPH
18,30 €
EAN kód
9788081861352
Rok vydania
2023
Počet strán
59
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Eva Gášpárová
+ -

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2022

Publikácia obsahuje komplexný prehľad povinností zamestnanca a zamestnávateľa súvisiacich s ročným zúčtovaním preddavkov na daň zo závislej činnosti s množstvom praktických príkladov, vzorovo vyplnených tlačív, predpísaných postupov a dôležitých termínov.

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, môže do 15. 2. 2023 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ na základe žiadosti vykoná ročné najneskôr do 31. 3. 2023.

Zamestnávateľ v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň vykoná výpočet dane zo zdaniteľnej mzdy, pričom zohľadní nezdaniteľné časti základu dane, vypočítanú daň porovná so zaplatenými preddavkami na daň a zohľadní zamestnaneckú prémiu, daňový bonus na vyživované deti a daňový bonus na zaplatené úroky,  vykáže preplatok alebo nedoplatok na dani z príjmov zo závislej činnosti a sumu, ktorú od zamestnanca vyberie alebo ktorú mu vyplatí.

Medzi ďalšie povinnosti zamestnávateľa patrí napríklad:

  • vrátenie preplatku zročného zúčtovania najneskôr do 30. 4. 2023 (pri vyúčtovaní mzdy za apríl 2023),
  • zrazenie nedoplatku z ročného zúčtovania
  • doručenie dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní,
  • na základe žiadosti zamestnanca vystavenie dokladu o vyrovnaní nedoplatku, preplatku, daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky a zamestnaneckej prémie do 10 dní od doručenia žiadosti od zamestnanca,
  • na základe žiadosti zamestnanca vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane,
  • podanie hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2022.