Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2023

PDF verzia

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, môže do 15. 2. 2024 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Publikácia je výbornou pomôckou pre mzdárov, ktorí v nej nájdu komplexný návod na vypísanie tlačív určených Ministerstvom financií SR v súvislosti s ročným zúčtovaním preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, termíny, ktoré je treba pri ročnom zúčtovaní dodržať a množstvo praktických príkladov.

Cena s DPH
22,92 €
Cena bez DPH
19,10 €
ISBN
978-80-8186-157-4
Rok vydania
2024
Počet strán
64
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Eva Gášpárová
+ -

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2023

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, môže do 15. 2. 2024 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Publikácia je výbornou pomôckou pre mzdárov, ktorí v nej nájdu komplexný návod na vypísanie tlačív určených Ministerstvom financií SR v súvislosti s ročným zúčtovaním preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, termíny, ktoré je treba pri ročnom zúčtovaní dodržať a množstvo praktických príkladov.

Zamestnanec môže zamestnávateľovi podať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 15. 2. 2024, ak nie je povinný podať daňové priznanie. Zamestnávateľ ročné zúčtovanie vykoná do 2. 4. 2024, pričom v ňom zohľadní nezdaniteľné časti základu dane, vypočítanú daň porovná so zaplatenými preddavkami na daň z príjmov a zohľadní zamestnaneckú prémiu, daňový bonus na vyživované deti a daňový bonus na zaplatené úroky alebo daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, vykáže preplatok alebo nedoplatok na dani z príjmov zo závislej činnosti a sumu, ktorú od zamestnanca vyberie alebo ktorú mu vyplatí. Následne je zamestnávateľ povinný vrátiť zamestnancovi prípadný preplatok alebo mu zraziť zo mzdy nedoplatok. Do 15. 4. 2024 na žiadosť zamestnanca vystaví potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účel vyhlásenia poukázania podielu zaplatenej dane. Posledný termín na doručenie dokladu o vykonaní ročného zúčtovania je 30. 4. 2024, ktorý je totožný s termínom, dokedy podá správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2023.

Ukážka