Rokovací poriadok (2021)

Rokovací poriadok nie je nutné a ani vhodné schvaľovať ako všeobecne záväzné nariadenie. Ide o predpis obce/mesta (normatívny právny akt) upravujúci rokovanie jej orgánov, nie práva a povinnosti obyvateľov alebo reguláciu právnych vzťahov vznikajúcich na území obce/mesta. Z tohto dôvodu nepodlieha návrh rokovacieho poriadku povinnému zverejňovaniu na úradnej tabuli alebo webovom sídle a prijíma sa vo forme uznesenia.

Cena s DPH
4,87 €
Cena bez DPH
4,06 €
ISBN
978-80-8186-066-9
EAN kód
9788081860669
Rok vydania
2021
Počet strán
5
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Ondrej Beračka
+ -

Rokovací poriadok (2021)

Rokovací poriadok nie je nutné a ani vhodné schvaľovať ako všeobecne záväzné nariadenie. Ide o predpis obce/mesta (normatívny právny akt) upravujúci rokovanie jej orgánov, nie práva a povinnosti obyvateľov alebo reguláciu právnych vzťahov vznikajúcich na území obce/mesta. Z tohto dôvodu nepodlieha návrh rokovacieho poriadku povinnému zverejňovaniu na úradnej tabuli alebo webovom sídle a prijíma sa vo forme uznesenia.
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa dá rokovanie obecného/mestského zastupiteľstva uskutočniť formou videokonferencie alebo inými technickými prostriedkami. Vždy je však pri tejto forme nutné, aby z jeho priebehu bolo jasné, zrozumiteľné a určité, ako sa hlasovalo o jednotlivých bodoch zo strany každého poslanca a aký bol priebeh rokovania, aké boli podané návrhy, kým a ako sa o nich rozhodlo.