Rozhodnutie o povolení výrubu dreviny

Priblíži informácie ako príslušný správny orgán vydáva súhlas na výrub drevín.

Cena s DPH
3,00 €
Cena bez DPH
2,50 €
Rok vydania
2018
Počet strán
2
Formát
MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Rozhodnutie o povolení výrubu dreviny

Priblíži informácie ako príslušný správny orgán vydáva súhlas na výrub drevín.
Dielo je vhodné pre zamestnancov verejnej správy. S cieľom bližšie priblížiť postup vydávania súhlasu s výrubom drevín. Informácie získate úplne jednoducho, postačí kliknúť na tlačidlo "DO KOŠÍKA" a uskutočniť nákup.

Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu na výrubu drevín je obec, ak si túto pôsobnosť nevyhradil okresný úrad. Ak je obec žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, nemôže rozhodovať o výrube predmetných drevín. V takýchto prípadoch je okresný úrad povinný určiť inú obec, ktorá bude rozhodovať o výrube predmetných drevín. Viac informácií získate v uvedenom diele.