Smernica - Kľúčový poriadok

Smernica upravuje základné vzťahy a povinnosti zamestnancov. Z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku je dôležité, aby každá organizácia/škola mala upravený postup pri používaní, evidencii, odovzdávaní a úschove kľúčov od budov, ktoré organizácia/škola vlastní alebo má v správe.

Cena s DPH
6,98 €
Cena bez DPH
5,82 €
Rok vydania
2018
Počet strán
3
Formát
MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
kolektív autorov
+ -

Smernica - Kľúčový poriadok

Smernica upravuje základné vzťahy a povinnosti zamestnancov. Z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku je dôležité, aby každá organizácia/škola mala upravený postup pri používaní, evidencii, odovzdávaní a úschove kľúčov od budov, ktoré organizácia/škola vlastní alebo má v správe.
OBSAH:
Článok 1
Účel smernice

Smernica upravuje základné vzťahy a povinnosti zamestnancov ______(uviesť názov školy/organizácie) pri používaní, evidencii, odovzdávaní a úschove kľúčov od vstupov do všetkých priestorov a miestností budov školy/organizácie.

Článok 2
Používanie kľúčov

  1. Kľúče sú majetkom školy/organizácie.

  2. Operatívnu evidenciu kľúčov v škole/organizácii vedie zamestnanec ______ (uvedie sa meno zamestnanca), ktorý je zodpovedný za jej správne vedenie, za jej aktualizáciu, za obstarávanie kľúčov, za ich vydávanie zamestnancom za podpis, ako aj za uschovávanie a používanie náhradných kľúčov (uvedie sa presný popis úloh zamestnanca).

  3. Každý zamestnanec má kľúče od vchodu do budovy školy/organizácie. Od ostatných miestností (uvedie sa podľa konkrétnych podmienok školy/organizácie, napr. telocvičňa, šatňa, zborovňa, triedy, kabinety, sklady, jedáleň a pod.) má zamestnanec kľúče podľa druhu práce v pracovnej zmluve.

  4. ...


Viac informácii sa dočítate v ponúkanej smernici.