Smernica o organizovaní lyžiarskeho a snoubordingového výcviku

Riaditeľ Základnej školy v súlade s pracovným poriadkom školy a školským poriadkom vydáva smernicu, ktorej účelom je upraviť podrobnosti organizácie lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku pre žiakov základnej školy. Smernica špecifikuje podmienky plánovania, prípravy, organizácie, realizácie, personálneho a finančného zabezpečenia lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku v súlade s príslušnými predpismi v pracovnoprávnej oblasti, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zdravotnými a hygienickými požiadavkami.

Cena s DPH
13,98 €
Cena bez DPH
11,65 €
ISBN
978-80-8186-114-7
EAN kód
9788081861147
Rok vydania
2022
Počet strán
10
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
+ -

Smernica o organizovaní lyžiarskeho a snoubordingového výcviku

Riaditeľ Základnej školy v súlade s pracovným poriadkom školy a školským poriadkom vydáva smernicu, ktorej účelom je upraviť podrobnosti organizácie lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku pre žiakov základnej školy. Smernica špecifikuje podmienky plánovania, prípravy, organizácie, realizácie, personálneho a finančného zabezpečenia lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku v súlade s príslušnými predpismi v pracovnoprávnej oblasti, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zdravotnými a hygienickými požiadavkami.
Smernica je vypracovaná v súlade so zmenami legislatívy k 1. júlu 2022.