Smernica o školských príspevkoch

Obsahom smernice je určenie výšky finančných príspevkov od žiakov, rodičov a inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, a to na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materských školách zriadených okresným úradom v sídle kraja a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania zriadených okresným úradom v sídle kraja.

Cena s DPH
13,98 €
Cena bez DPH
11,65 €
ISBN
978-80-8186-113-0
EAN kód
97880818661130
Rok vydania
2022
Počet strán
6
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Ingrid Konečná Veverková
+ -

Smernica o školských príspevkoch

Obsahom smernice je určenie výšky finančných príspevkov od žiakov, rodičov a inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, a to na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materských školách zriadených okresným úradom v sídle kraja a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania zriadených okresným úradom v sídle kraja.
Oprávnenie na určenie a vyberanie týchto finančných príspevkov je ustanovené v školskom zákone.
V školskom zákone nie je stanovená povinnosť mať vydanú smernicu o určení výšky finančných príspevkov, avšak v aplikačnej praxi je táto smernica súčasťou vnútorných predpisov školy alebo školského zariadenia a tvorí súčasť systému finančného riadenia.