Smernica o úhrade poplatku v materskej škole (a špeciálnej materskej škole)

Obsahom smernice o úhrade poplatku v materskej škole je určenie výšky a spôsobu úhrady finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Oprávnenie na určenie a vyberanie príspevku je ustanovené v školskom zákone. Výška príspevku je stanovená v § 28 školského zákona, a to rozdielne podľa zriaďovateľa materskej školy.

Cena s DPH
13,98 €
Cena bez DPH
11,65 €
ISBN
978-80-8186-111-6
EAN kód
9788081861116
Rok vydania
2022
Počet strán
8
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Ingrid Konečná Veverková
+ -

Smernica o úhrade poplatku v materskej škole (a špeciálnej materskej škole)

Obsahom smernice o úhrade poplatku v materskej škole je určenie výšky a spôsobu úhrady finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Oprávnenie na určenie a vyberanie príspevku je ustanovené v školskom zákone. Výška príspevku je stanovená v § 28 školského zákona, a to rozdielne podľa zriaďovateľa materskej školy.
Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 7,5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v materskej škole určí riaditeľ materskej školy. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.