Vzor školského poriadku materskej školy

Aktualizované

Školský poriadok je vnútorným dokumentom školy, ktorý predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu detí, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov i ostatných zamestnancov materskej školy. Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľ.

Cena s DPH
9,96 €
Cena bez DPH
8,30 €
ISBN
978-80-8186-144-4
EAN kód
9788081861444
Rok vydania
2023
Počet strán
20
Formát
A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
+ -

Vzor školského poriadku materskej školy

Školský poriadok je vnútorným dokumentom školy, ktorý predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu detí, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov i ostatných zamestnancov materskej školy. Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľ.
Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v súlade so zmenami účinnými od 1. septembra 2023. Školský poriadok zohľadňuje špecifické podmienky s prihliadnutím na požiadavky a potreby zákonných zástupcov a zriaďovateľa a je vypracovaný v súlade s princípmi sledovania najlepších záujmov detí a optimálneho rozvoja detí predškolského veku. Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti uvedené v § 153 ods. 1 písm. a) až d) školského zákona.