Aprobačný poriadok školy

Aktualizované

Vzorový aprobačný poriadok školy je zameraný na model základnej školy, ktorá má riaditeľa, dvoch zástupcov riaditeľa, školský klub detí, školskú jedáleň, ekonomický úsek – účtovníčku a zamestnanca PaM.

Cena s DPH
14,94 €
Cena bez DPH
12,45 €
EAN kód
9788081861468
Rok vydania
2023
Počet strán
13
Formát
A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
+ -

Aprobačný poriadok školy

Vzorový aprobačný poriadok školy je zameraný na model základnej školy, ktorá má riaditeľa, dvoch zástupcov riaditeľa, školský klub detí, školskú jedáleň, ekonomický úsek – účtovníčku a zamestnanca PaM.

Aprobačný poriadok vymedzuje riadiace a rozhodovacie kompetencie spojené so schvaľovaním a podpisovaním písomností (podpisové a dispozičné oprávnenia – jednotný postup) a tomu prináležiacej zodpovednosti príslušných organizačných útvarov školy alebo konkrétnych zamestnancov, styk s inými orgánmi, médiami a rôzne ďalšie oprávnenia. To znamená, že v rámci jednotlivých druhov a typov škôl podľa organizačnej štruktúry a jednotlivých zložiek sa tento aprobačný poriadok môže v niektorých častiach odlišovať.

Aprobačný poriadok školy nepatrí medzi povinné interné akty riadenia v rámci školy, ale škola tento dokument môže mať prijatý s tým, že je na riaditeľovi školy, ako distribuuje riadiace a rozhodovacie kompetencie a ďalšie aprobačné oprávnenia.