Smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky

Akcia -20% PDF verzia

Cieľom tejto smernice je určiť povinnosti pri vedení účtovníctva účtovnej jednotky. Popisuje a záväzným spôsobom stanovuje základné zásady, princípy, metódy a postupy pre vedenie účtovníctva, stanovuje systém a formu vedenia účtovníctva účtovnej jednotky, upravenie účtového rozvrhu, účtovných dokladov, účtovných zápisov, účtovných kníh a archiváciu účtovných dokumentov.
Hlavným cieľom tejto smernice je zabezpečiť zásady a určiť spôsob pre správne vedenie účtovníctva a výkazníctva v spoločnosti XXX, spol. s r. o..

K dispozícii je i ukážka publikácie!

Ušetríte
20% = 2,40 €
Cena s DPH
11,99 € 9,59 €
Cena bez DPH
9,99 € 7,99 €
EAN kód
9788081860775
Počet strán
67
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Martin Mikláš

Smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky

Cieľom tejto smernice je určiť povinnosti pri vedení účtovníctva účtovnej jednotky. Popisuje a záväzným spôsobom stanovuje základné zásady, princípy, metódy a postupy pre vedenie účtovníctva, stanovuje systém a formu vedenia účtovníctva účtovnej jednotky, upravenie účtového rozvrhu, účtovných dokladov, účtovných zápisov, účtovných kníh a archiváciu účtovných dokumentov.
Hlavným cieľom tejto smernice je zabezpečiť zásady a určiť spôsob pre správne vedenie účtovníctva a výkazníctva v spoločnosti XXX, spol. s r. o..

K dispozícii je i ukážka publikácie!

Z účtovného hľadiska môžeme za jednu z najdôležitejších smerníc považovať takú, ktorá sa venuje systému vedenia účtovníctva. V ďalšej časti článku sa budeme zaoberať touto smernicou podrobnejšie. Potreba danej vnútroorganizačnej smernice vyplýva z ustanovení § 1 – § 16 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Smernica je doplnená aj o novelu zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022 vedenie elektronických záznamov účtovníctva. Aj keď novela ešte nie je schválená, autor predpokladá, že schválená bude v takejto podobe ako je.

Smernica je zostavená tak, že môže zastavať prístup jednej komplexnej smernice pre vedenie účtovníctva, ale kvôli jej rozsahu, je vypracovaná na systém čiastkovej smernice pričom je hlavnou smernicou účtovnej jednotky ktorá zaväzuje na použitie ostatných účtovných smerníc. Potom je na účtovnej jednotke, či bude mať samostatné smernice alebo si bude dopĺňať bod 10 v tejto smernici.

Obsah publikácie

 • cieľ smernice
 • systémspracovania účtovníctva
 • deň uskutočnenie účtovného prípadu
 • účtovné obdobie
 • účtový rozvrh
 • účtovné doklady
 • obeh účtovných dokladov
 • účtovné zápisy
 • účtovné knihy
 • zásady pre vedenie účtovníctva
 • archivácia, uchovanie a skartácia účtovnej dokumentácie
 • záverečné ustanovenie
  • Príloha č. 1: Kópia výpisu z OR
  • Príloha č. 2: Spoločenská zmluvy/Zakladateľská listina
  • Príloha č. 3: Účtovný rozvrh spoločnosti XXX. spol. s r.o. 
  • Príloha č. 4: Podpisové vzory zodpovedných zamestnancov a členov oprávnených
   na schvaľovanie a overovanie účtovných dokladov
  • Príloha č. 5: Zoznam kompetentných zamestnancov za vecnú a formálnu
   kontrolu dokladov a vedenie účtovníctva
  • Príloha č. 6: Obeh účtovných dokladov účtovnej jednotky

Ukážka