Smernica o výkone finančnej kontroly (2022)

Aktualizované

Smernica o výkone finančnej kontroly v podmienkach orgánu verejnej správy upravuje postup, t. j. základné pojmy, kompetencie, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov orgánu verejnej správy pri vykonávaní finančnej kontroly.

Cena s DPH
14,28 €
Cena bez DPH
11,90 €
ISBN
978-80-8186-109-3
EAN kód
9788081861093
Rok vydania
2022
Počet strán
95
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Smernica o výkone finančnej kontroly (2022)

Smernica o výkone finančnej kontroly v podmienkach orgánu verejnej správy upravuje postup, t. j. základné pojmy, kompetencie, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov orgánu verejnej správy pri vykonávaní finančnej kontroly.
Cieľom tejto metodiky je dosiahnuť stav, v ktorom si každý orgán verejnej správy vypracuje smernicu v dostatočnej miere detailu tak, aby boli zachytené všetky relevantné procesy výkonu finančnej kontroly pre jednotlivý orgán verejnej správy, vrátane vymedzenia zodpovednosti jednotlivých osôb vykonávajúcich finančnú kontrolu a k tomu prislúchajúcich práv, povinností a kompetencií.
Každá smernica vo svojich podrobnostiach musí byť iná, pretože musí zohľadňovať príslušnú organizačnú štruktúru jednotlivých orgánov verejnej správy a tie nie sú rovnaké. Navyše, pri vypracovaní smernice je potrebné zohľadniť osobitosti činnosti a špecifiká nastavených vnútorných procesov príslušného orgánu verejnej správy.

Z uvedeného vyplýva, že rozsah a obsah finančných operácií alebo ich častí v jednotlivých orgánoch verejnej správy nie je možné zovšeobecňovať. Smernica má byť určená predovšetkým zamestnancom príslušného orgánu verejnej správy vykonávajúcim finančnú kontrolu, a preto je potrebné upraviť v nej podrobnosti vykonávania finančnej kontroly do takej miery, aby im bola nápomocná a zohľadňovala všetky podmienky a požadované okolnosti.