Zásady/Smernica o výkone finančnej kontroly na mieste v subjekte

Aktualizované

Zásady/Smernica obsahuje vzory frekventovaných dokumentácií k výkonu kontroly a k jej ukončeniu v prílohovej časti k tejto smernici do praxe.

Cena s DPH
14,94 €
Cena bez DPH
12,45 €
ISBN
978-80-8186-170-3
Rok vydania
2024
Počet strán
20
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
+ -

Zásady/Smernica o výkone finančnej kontroly na mieste v subjekte

Zásady/Smernica obsahuje vzory frekventovaných dokumentácií k výkonu kontroly a k jej ukončeniu v prílohovej časti k tejto smernici do praxe.
Štatutárny orgán schvaľuje na zabezpečenie kontrolnej činnosti v podmienkach subjektu verejnej správy/územnej samosprávy/verejnoprávnej organizácie tieto zásady výkonu kontrolnej činnosti v nadväznosti na novelizované ustanovenia § 9 v spojení s ustanoveniami § 20 až § 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Metodického usmernenia Ministerstva financií k finančnej kontrole.