Smernica - plán kontrolnej činnosti subjektu

Akcia -10%

Smernica/plán kontrolnej činnosti subjektu je interným riadiacim aktom subjektu verejnej správy.

Ušetríte
10% = 0,26 €
Cena s DPH
2,64 € 2,38 €
Cena bez DPH
2,20 € 1,98 €
Rok vydania
2019
Formát
Word/PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Smernica - plán kontrolnej činnosti subjektu

Smernica/plán kontrolnej činnosti subjektu je interným riadiacim aktom subjektu verejnej správy.

Interný riadiaci akt v podmienkach subjektu verejnej správy upravuje základné zásady, ciele a spôsob kontroly vykonávanej podľa pravidiel ustanovených v osobitnom predpise (zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – novela zákona od 1. 1. 2019) a kontrolu dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami v podmienkach subjektu verejnej správy.