Sociálne podniky

Naša publikácia jednoducho približuje nasledovné tri témy - k zákonu o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, k novej právnej úprave regionálnej investičnej pomoci a sociálne podnikanie v kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Cena s DPH
14,99 €
Cena bez DPH
12,49 €
Rok vydania
2018
Počet strán
48
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Valéria Jurinkovičová, Peter Mészáros
+ -

Sociálne podniky

Naša publikácia jednoducho približuje nasledovné tri témy - k zákonu o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, k novej právnej úprave regionálnej investičnej pomoci a sociálne podnikanie v kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

OBSAH

 1. Sociálne podnikanie v kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
  Novo prijatý zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch schválený v Národnej rade dňa 13. marca 2018 vytvára novú ucelenú reguláciu fungovania a podpory sociálnych podnikov v prostredí SR. Zákon, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. mája 2018, nám „prináša“ sociálny podnik v oveľa širšom kontexte, aký poskytovala jeho doteraz platná právna úprava v zákone o službách zamestnanosti.
 2. K zákonu o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
  V tomto príspevku svoju pozornosť sústredíme na zákon schválený NR SR 13. 3. tohto roku, ktorý komplexne upravuje sociálnu ekonomiku a týka sa (o. i.) aktívnej politiky trhu práce, sociálnej sféry, investičnej a inej pomoci, ale aj účtovníctva a daní – zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hneď na úvod si uveďme, že Národná rada SR prijala v tomto roku už tri novely zákona č. 595/2003 Z. z.
 3. K novej právnej úprave regionálnej investičnej pomoci
  Zákonom č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zrušuje zákon č. 561/2007 Z. z. Táto regionálna investičná pomoc môže byť poskytnutá za presne určených podmienok na podporu realizácie investičného zámeru v priemyselnej výrobe, technologickom centre a centre podnikových služieb, a to viacerými formami, o. i. dotáciou na dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok a úľavou na dani z príjmov.
 4. Sociálne podniky pracovnej integrácie od 1. 5. 2018
  Dňa 1. 5. 2018 nadobudol účinnosť zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.Tento zákon ustanovuje subjekty sociálnej ekonomiky, sociálne podniky, organizácie sektora sociálnej ekonomiky, poskytovanie podpory pre podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky a vymedzuje sektor sociálnej ekonomiky a štátnu správu v oblasti sociálnej ekonomiky.