Stavebný zákon – Veľký komentár, 2. aktualizované vydanie

Obľúbené Aj online verzia

Predkladaný komentár čitateľovi poskytuje rozsiahlu judikatúru, ale aj odborné názory plynúce z dlhoročných skúseností autora komentára. Z hľadiska požiadavky na právny štát a vymožiteľnosť práva má práve prax stavebného práva veľký dlh voči spoločnosti a aj táto publikácia by mohla pomôcť túto situáciu riešiť.

ISBN
978-80-8155-113-0
Rok vydania
2022
Počet strán
256
Formát
17cm x 24,5cm
Väzba
Tvrdá väzba
Vydanie
Druhé
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex
Autor
JUDr. Martin Píry, PhD.
Bez DPH S DPH
Tlačená publikácia 42,00 € 46,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/stavebny-zakon-velky-komentar-online-verzia/p-1571863.xhtml">Online verzia - Zobraziť produkt</a> 0,00 € 0,00 €

Stavebný zákon – Veľký komentár, 2. aktualizované vydanie

Predkladaný komentár čitateľovi poskytuje rozsiahlu judikatúru, ale aj odborné názory plynúce z dlhoročných skúseností autora komentára. Z hľadiska požiadavky na právny štát a vymožiteľnosť práva má práve prax stavebného práva veľký dlh voči spoločnosti a aj táto publikácia by mohla pomôcť túto situáciu riešiť.
Interpretácia jednotlivých ustanovení vychádza z ustálenej judikatúry súdov SR a poznatkov ako správneho, tak i občianskeho a ústavného práva. Stavebné právo patrí medzi tie odvetvia práva, kde je nevyhnutná spolupráca s technickými odvetviami a odborníkmi, aby bol text zákona daný do života správne. V podmienkach SR však doteraz chýbal ucelený právny pohľad, ktorý z hľadiska zákonnosti konania pred stavebným úradom a následne súdmi a prokuratúrou je nevyhnutný.

O autorovi
JUDr. Martin Píry, PhD. je od roku 2000 vedecko-pedagogický pracovník Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa problematike správneho práva a práva životného prostredia. Jeho praktické skúsenosti sú odrazom celého radu pozícií v rámci samosprávy, ako aj v súkromnom sektore. Je autorom desiatok vedeckých článkov a štúdií. Pravidelne sa zúčastňuje vedeckých konferencií a expertných stretnutí na Slovensku aj v zahraničí.

Právny stav k 1. 6. 2021
Od predchádzajúceho vydania došlo k novelizácii stavebného zákona zákonom č. 145/2021 Z. z. s účinnosťou od 1. 5. 2021 a zákonom č. 149/2021 Z. z. s účinnosťou od 1. 6. 2021. Zmeny sa týkajú najmä reklamných stavieb, kolaudačného konania a výšky súm pokút.


Ukážka