Stravovanie zamestnancov od 1. 3. 2021

Akcia -25%

Dňa 4. 2. 2021 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V Zbierke zákonov vyšiel pod č. 76/2021 Z. z..

Ušetríte
25% = 3,37 €
Cena s DPH
13,49 € 10,12 €
Cena bez DPH
11,24 € 8,43 €
EAN kód
9788081860591
Rok vydania
2021
Počet strán
77
Formát
A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
+ -

Stravovanie zamestnancov od 1. 3. 2021

Dňa 4. 2. 2021 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V Zbierke zákonov vyšiel pod č. 76/2021 Z. z..
Jedným z cieľov bolo upraviť podmienky zabezpečovania stravovania zamestnancom zamestnávateľom. Podstatnou zmenou je v istých prípadoch možnosť výberu medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie. Táto publikácia obsahuje legislatívu, metodický pokyn k zdaňovaniu, komplexný výklad súvisiacich ustanovení Zákonníka práce, vzor smernice týkajúcej sa poskytovania stravovania a odpovede na časté otázky.

Uvedený materiál je veľkou pomôckou pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov s nárokom na stravovanie, alebo pre ich personalistov. Cieľom je komplexne obsiahnuť legislatívnu a výkladovú časť problematiky – objasniť a detailne rozobrať ustanovenia týkajúce sa povinností zamestnávateľa poskytnúť stravovanie zamestnancovi, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny, v zmysle novely účinnej od 1. 3. 2021.

Vzhľadom k tomu, že od 1. 3. 2021 sa mení spôsob poskytovania stravovania zamestnancom zamestnávateľom, v tejto súvislosti firmy a zamestnávatelia čelia mnohým nejasnostiam a problémom, ako napr. zabezpečenie stravovania tým, ktorí pracujú na zmeny, zdaňovanie príspevkov na stravovanie, kto má nárok na výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom, či a ako možno časť príspevku hradiť zo sociálneho fondu, kedy príspevok vyplatiť, ako nastaviť sumu voči tým zamestnancom, ktorí sa stravujú v stravovacom zariadení zamestnávateľa. Cieľom publikácie je pomôcť čitateľom zorientovať sa v problematike stravovania, zodpovedať otázky a uľahčiť nastavenie procesu poskytovania stravovania správne.

Pridanou hodnotou a pomocou je aj priložený vzor smernice o stravovaní a dotazník, ktorý môžu zamestnávatelia či personalisti využiť k zisteniu a potvrdeniu záujmu o ten ktorý spôsob poskytovania stravovania.

Obsah publikácie

  • Legislatíva (znenie § 152 , § 252p zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce)
  • Opatrenie MPSVaR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného
  • Metodický pokyn FR SR k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami
  • Komentár § 152 a § 252p zákona č. 311/2001 Z. z. účinného od 1. 3. 2021
  • Sumy stravného na rok 2021
  • Odborné články
  • Smernica o zabezpečení stravovania  s dotazníkom
  • Odpovede na najčastejšie otázky