Trestný zákon – veľký komentár, 4. aktualizované vydanie

Veľký komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. V prípade potreby máte k dispozícii aj online verziu.

Rok vydania
2018
Väzba
tvrdá väzba
Vydanie
štvrté
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
Jozef Čentéš a kolektív
Bez DPH S DPH
Trestný zákon – veľký komentár tlačená publikácia 62,64 € 68,90 €
+ -
Trestný zákon (online verzia) (online verzia)

Trestný zákon – veľký komentár, 4. aktualizované vydanie

Veľký komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. V prípade potreby máte k dispozícii aj online verziu.
Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu.

Komentár spracovali autori z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií, čo mu dodáva na praktickosti. Jeho prednosťou je odborná aktuálnosť a schopnosť reagovať na nové inštitúty a skutkové podstaty v trestnom práve hmotnom. Podáva ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení a ďalších praktických otázok, ktoré s nimi úzko súvisia, najmä z oblasti súdnej praxe a judikatúry.

Text komentára nie je koncipovaný len z hľadiska teoretického a výkladového, ale reaguje aj na získané a vyhodnotené poznatky z aplikácie nových ustanovení a právnych inštitútov.

Odborne erudovaný a svojím obsahom priekopnícky komentár má všetky predpoklady stať sa nielen vyhľadávaným vedeckým dielom, ale nadobudnúť prívlastok hodnotnej a praktickej publikácie, ktorá svojim čitateľom najmä z radov prokurátorov, vyšetrovateľov, sudcov, obhajcov, študentov práva, doktorandov, ale aj ostatných subjektov dotknutých ustanoveniami Trestného zákona má poskytovať cenné rady pre ich každodennú prax.