Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení (2021)

Podľa právneho stavu k 22. 5. 2021 (Úplné znenia zákonov 19/2021).

Cena s DPH
28,42 €
Cena bez DPH
23,68 €
EAN kód
8584113064354
Rok vydania
2021
Počet strán
352
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení (2021)

Podľa právneho stavu k 22. 5. 2021 (Úplné znenia zákonov 19/2021).

Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Po zmene zákonom č. 126/2021 Z. z.:

  • Dopĺňa sa § 170 o odsek 23, ktorým sa určujú povinnosti Sociálnej poisťovne v súvislosti s vyberaním
    koncesionárskych poplatkov.

Po zmene zákonom č. 130/2021 Z. z.:

  • Pri posudzovaní celkového dôchodkového príjmu na účely určenia nároku na minimálny dôchodok a sumy minimálneho dôchodku sa do posudzovaného dôchodkového príjmu poberateľa starobného dôchodku zahrňuje aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.
  • Z dôvodu dlhodobej krízovej situácie sa umožňuje poistencom požiadať o opätovné posúdenie nároku na pandemické ošetrovné dvakrát ročne.
  • Pre veľké množstvo vyplácania pandemických nemocenských dávok dochádza ku kompenzácii výpadku príjmu tým, že sa zvyšuje denný vymeriavací základ pandemického ošetrovného na 75 % denného vymeriavacieho základu za obdobie jedného mesiaca (apríl 2021).
  • Formulácia podmienok nároku na úrazový príplatok v súvislosti s Covid-19.

 

Úplné znenie zákona
č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení

Po zmene zákonom č. 81/2021 Z. z.:

  • Od roku 2022 sa dopĺňa odsek stanovujúci právo poistenca na úhradu doplatkov zdravotnou poisťovňou za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, ak sú splnené isté podmienky.

Po zmene zákonom č. 133/2021 Z. z.:

  • Ustanovuje sa nárok na úhradu očkovania proti ochoreniu COVID-19 zo systému verejného zdravotného poistenia pre poistenca zdravotnej poisťovne a osobu s registrovaným pobytovým formulárom v SR.

Po zmene zákonom č. 150/2021 Z. z.:

  • Zákon zavádza oznamovaciu povinnosť zdravotnej poisťovne voči orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorá môže prispieť k eliminácii možnosti ohrozenia života, zdravia, zlého zaobchádzania s dieťaťom.