Všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní sociálnych služieb

Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní sociálnych služieb (ďalej len „nariadenie“).

Cena s DPH
12,96 €
Cena bez DPH
10,80 €
ISBN
978-80-8186-120-8
EAN kód
9788081861208
Rok vydania
2022
Počet strán
7
Formát
DOC - A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Renáta Považanová
+ -

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní sociálnych služieb

Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní sociálnych služieb (ďalej len „nariadenie“).

Toto nariadenie podrobnejšie upravuje:

  1. poskytovanie sociálnych služieb,
  2. poskytovanie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie,
  3. poskytovanie sociálnej služby v útulku,
  4. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
  5. poskytovanie a zabezpečovanie opatrovateľskej služby,
  6. určenie výšky úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby,
  7. poskytovanie prepravnej služby,
  8. poskytovanie odľahčovacej služby,
  9. poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
  10. výšku úhrad za poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb.