Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

Akcia -10%

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec/mesto.

Ušetríte
10% = 0,28 €
Cena s DPH
2,88 € 2,60 €
Cena bez DPH
2,40 € 2,17 €
Rok vydania
2019
Formát
Word/PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec/mesto.

Obec/mesto v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určí všeobecne záväzným nariadením výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v prípade škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.