Všeobecne záväzné nariadenia obcí/miest k miestnym daniam

Akcia -36%

Uvedené Všeobecne záväzné nariadenia k miestnym daniam sú skvelou pomôckou pre všetky obce a mestá.

Balík VZN zahŕňa tieto dokumenty:

  • VZN o miestnej dani z nehnuteľností na území obce-mesta
  • VZN o miestnej dani za predajné automaty na území obce
  • VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce-mesta
  • VZN - daň za psa
  • VZN - poplatok za komunálne odpady

Ušetríte
36% = 3,20 €
Cena s DPH
8,89 € 5,69 €
Cena bez DPH
7,41 € 4,74 €
Rok vydania
2020
Počet strán
12
Formát
A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Všeobecne záväzné nariadenia obcí/miest k miestnym daniam

Uvedené Všeobecne záväzné nariadenia k miestnym daniam sú skvelou pomôckou pre všetky obce a mestá.

Balík VZN zahŕňa tieto dokumenty:
  • VZN o miestnej dani z nehnuteľností na území obce-mesta
  • VZN o miestnej dani za predajné automaty na území obce
  • VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce-mesta
  • VZN - daň za psa
  • VZN - poplatok za komunálne odpady
Obecné/mestské zastupiteľstvo obce/mesta na základe originálneho výkonu samosprávy podľa zákona o obecnom zriadení v spojení s ustanovením zákona o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2021 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Predmetom ďalšieho všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dane za užívanie verejného priestranstva správcom dane.
Vo všeobecne záväznom nariadení obce/mesta o miestnej dani za psa chovaného na území obce/mesta má obec fakultatívnu možnosť určiť oslobodenie alebo zníženie tohto poplatku. Vo všeobecne záväznom nariadení obce/mesta o miestnej dani z nehnuteľností je na posúdení a rozhodnutí obce oslobodenie dane z pozemkov (napr. pozemky na ktorých sú cintoríny). S účinnosťou od 1. 1. 2021 zavádza obec ako správca dane všeobecne záväzným nariadením miestnu daň aj za predajné automaty.