VZOR smernice o vykonávaní podnikatežskej činnosti

Praktický pomocník pre zorientovanie sa v konkrétnych postupoch vykonávania podnikatežskej činnosti na škole.

Cena s DPH
9,60 €
Cena bez DPH
8,00 €
Rok vydania
2018
Počet strán
9
Formát
MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavatežstvo
Poradca podnikateža, spol. s r. o.
Autor
Ing. Ingrid Konečná Veverková
+ -

VZOR smernice o vykonávaní podnikatežskej činnosti

Praktický pomocník pre zorientovanie sa v konkrétnych postupoch vykonávania podnikatežskej činnosti na škole.
Smernica o vykonávaní podnikatežskej činnosti upravuje pravidlá vykonávania podnikatežskej činnosti v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a Metodickým pokynom MŠ SR č. 12/2009 R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikatežskej činnosti.