Vzorový pracovný poriadok pre VÚC, obce ich rozpočtové a príspevkové organizácie

Tento pracovný poriadok so zmenami od 1. januára 2023 podrobnejšie konkretizuje všeobecné ustanovenia právnych predpisov na podmienky zamestnávateľa s cieľom zabezpečiť udržiavanie vnútorného poriadku, dodržiavanie pracovnej disciplíny, rovnosť nárokov bez ohľadu na pohlavie zamestnanca a korektné vzájomné pracovnoprávne vzťahy pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia pracovných úloh zamestnancov a pracovný úloh zamestnancov pri vykonávaní prác vo verejnom záujme a zamestnávateľa.

Cena s DPH
17,94 €
Cena bez DPH
14,95 €
EAN kód
9788081861321
Rok vydania
2023
Počet strán
73
Formát
DOC - A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Jarmila Szabová
+ -

Vzorový pracovný poriadok pre VÚC, obce ich rozpočtové a príspevkové organizácie

Tento pracovný poriadok so zmenami od 1. januára 2023 podrobnejšie konkretizuje všeobecné ustanovenia právnych predpisov na podmienky zamestnávateľa s cieľom zabezpečiť udržiavanie vnútorného poriadku, dodržiavanie pracovnej disciplíny, rovnosť nárokov bez ohľadu na pohlavie zamestnanca a korektné vzájomné pracovnoprávne vzťahy pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia pracovných úloh zamestnancov a pracovný úloh zamestnancov pri vykonávaní prác vo verejnom záujme a zamestnávateľa.

Pracovný poriadok môže podľa Zákonníka práce zamestnávateľ vydať vždy len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov pôsobia, inak je neplatný.