• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Najčastejšie chyby pri zostavenej individuálnej účtovnej závierke obce za rok 2022 z pohľadu audítora

Najčastejšie chyby pri zostavenej individuálnej účtovnej závierke obce za rok 2022 z pohľadu audítora

Keď potrebujete informácie o audite zostavenej individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2022 a hlavne informácie o najčastejšie sa vyskytujúcich  chybách v nej, aby ste ich včas ešte dokázali odstrániť a mali IUZ bez pochybení a správne, webinár s Ing. Mgr. Hedvigou Vadinovou je dozaista práve pre vás. Okrem základného krátkeho postupu k zostaveniu individuálnej účtovnej závierky si spolu so štatutárnou audítorkou prejdete najčastejšie sa vyskytujúce chyby za minuloročné obdobie.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
30.1.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Mgr. Hedviga Vadinová
Bez DPH S DPH
Webinár 30.1.2023 60,00 € 72,00 €

Najčastejšie chyby pri zostavenej individuálnej účtovnej závierke obce za rok 2022 z pohľadu audítora

Keď potrebujete informácie o audite zostavenej individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2022 a hlavne informácie o najčastejšie sa vyskytujúcich  chybách v nej, aby ste ich včas ešte dokázali odstrániť a mali IUZ bez pochybení a správne, webinár s Ing. Mgr. Hedvigou Vadinovou je dozaista práve pre vás. Okrem základného krátkeho postupu k zostaveniu individuálnej účtovnej závierky si spolu so štatutárnou audítorkou prejdete najčastejšie sa vyskytujúce chyby za minuloročné obdobie.

Ide o chyby v zákonných formulároch,  zúčtovaní výsledkov inventarizácií, zmarených investíciách, pri predaji pozemkov či iného dlhodobého majetku a iných chýb uvedených v obsahu. Webinár potrvá 2 hodiny a poskytne vám nielen upozornenia a spôsob opravného riešenia, ale tiež aj priestor pre vaše  otázky a možnosť individuálne sa poradiť s lektorkou.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Obsah školenia

 1. Správnosť zákonných formulárov pre IUZ aj poznámky
 2. Bilančná kontinuita s predchádzajúcim rokom
 3. Zúčtovanie výsledku hospodárenia za predchádzajúci rok
 4. Hlavná a podnikateľská činnosť v obci a čo s tým súvisí
 5. Obec – platca DPH
 6. Transferové oceňovanie a obec
 7. Cenné papiere v obci, oceňovanie, inventarizácia a prezentácia v IUZ
 8. Podielová účasť v obcou zriadených spoločnostiach (sociálny podnik, s. r. o.), správne stanovený deň uskutočnenia účtovného prípadu, zaúčtovanie na správnom účte, ocenenie, inventarizácia a prezentácia v IUZ
 9. Zúčtovanie výsledkov inventarizácií (inventarizačný súpis a inventarizačný zápis) v roku, za ktorý boli zistené
 10. Správny deň uskutočnenie účtovného prípadu pre zaradenie dlhodobého majetku a začiatok účtovného alebo daňového odpisovania
 11. Prerušenie odpisovania dlhodobého majetku
 12. Zmarená investícia, posúdenie a zaúčtovanie
 13. Predaj pozemkov a iného dlhodobého majetku, deň uskutočnenia
 14. Obstaranie investícií, oceňovanie a inventarizácia   
 15. Majetok nadobudnutý darom, novonájdený v obci, ocenenie, odpisy, inventarizácia a prezentácia v IUZ
 16. Správnosť zúčtovania, ocenenia a vykázania časového rozlíšenia v ÚJ
 17. Zverenie majetku obce do správy ňou zriadeným organizáciám, vykázanie, ocenenie, inventarizácia a odsúhlasenie
 18. Pohľadávky – ocenenie, odsúhlasenie, inventarizácia, vykázanie, časové kritérium a dobytnosť a prezentácia v účtovnej závierke
 19. Opravné položky ako špecifická ekonomická kategória, ocenenie, vykázanie, prezentácia
 20. Diskusia

Harmonogram webinára

09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou