Náležitosti a problémy základnej finančnej kontroly v roku 2020

Cieľom webinára s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, je, aby ste nadobudli všetky potrebné vedomosti pre správny výkon finančnej kontroly v roku 2020. Lektor, ktorý bude webinár viesť, pôsobí ako kontrolór vo viacerých subjektoch verejnej správy, vďaka čomu si vypočujete najmä praktické odporúčania či konkrétne upozornenia. V rámci obsahu webinára spoznáte základné pravidlá finančnej kontroly, povieme si, aké sú výnimky vykonania tejto kontroly a tiež to, či pre účely preukázania vykonania základnej finančnej kontroly je potrebné realizovať krycí list, kontrolný list alebo pečiatku.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 2.10.2020 2.10.2020 60,00 € 72,00 €

Náležitosti a problémy základnej finančnej kontroly v roku 2020

Cieľom webinára s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, je, aby ste nadobudli všetky potrebné vedomosti pre správny výkon finančnej kontroly v roku 2020. Lektor, ktorý bude webinár viesť, pôsobí ako kontrolór vo viacerých subjektoch verejnej správy, vďaka čomu si vypočujete najmä praktické odporúčania či konkrétne upozornenia. V rámci obsahu webinára spoznáte základné pravidlá finančnej kontroly, povieme si, aké sú výnimky vykonania tejto kontroly a tiež to, či pre účely preukázania vykonania základnej finančnej kontroly je potrebné realizovať krycí list, kontrolný list alebo pečiatku.

Aby ste mali kompletný prehľad o danej problematike, nebude chýbať prierez najčastejšími nedostatkami, ako je: neoverenie finančnej operácie zodpovedným zamestnancom a zároveň vedúcim zamestnancom/štatutárom, neúplné vykonanie základnej finančnej kontroly (neuvedenie podpisu, dátumu, mena alebo priezviska) či neodsúhlasenie finančnej operácie. Rovnako sa webinár zameriava na vyjadrenia a na ich zákonné označovanie (t. j. vykonanie, pokračovanie alebo vymáhanie finančnej operácie). Konzultácie zahŕňajú možnosť zaslať lektorovi vlastné vzory, pečiatky či krycie listy k posúdeniu.


Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Obsah webinára:
1. Náležitosti ZFK
2. Upozornenia lektora
3. Otázky z praxe
4. Konzultácie online formou
5. Zhrnutie a záver

Harmonogram webinára:
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška