• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v roku 2023 – možnosti, výhody aj riziká pre zamestnávateľa

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v roku 2023 – možnosti, výhody aj riziká pre zamestnávateľa

Za akých podmienok môže zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne? Aké výhody a nevýhody má takéto zavedenie na strane zamestnávateľa a zamestnanca? Čo sa započítava do pracovného času a ako ošetriť nočnú prácu, prácu nadčas či prácu vo sviatok pracovného pokoja? Aktuálne možnosti zamestnávateľa, benefity aj riziká, ktoré prax prináša, vám bližšie popíše renomovaná odborníčka JUDr. Alena Huťanová.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
13. 10. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Alena Huťanová
Bez DPH S DPH
Webinár 13. 10. 2023 70 € 84 €

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v roku 2023 – možnosti, výhody aj riziká pre zamestnávateľa

Za akých podmienok môže zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne? Aké výhody a nevýhody má takéto zavedenie na strane zamestnávateľa a zamestnanca? Čo sa započítava do pracovného času a ako ošetriť nočnú prácu, prácu nadčas či prácu vo sviatok pracovného pokoja? Aktuálne možnosti zamestnávateľa, benefity aj riziká, ktoré prax prináša, vám bližšie popíše renomovaná odborníčka JUDr. Alena Huťanová.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Pracovný čas (PČ) – definícia a základné pojmy
 • Čo sa započítava do PČ a čo nie
 • Spôsoby jeho rozvrhnutia – rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie PČ
 • Určovanie pracovného času – začiatok a koniec pracovného času...
 • Povinnosti zamestnávateľa pri určovaní PČ, podstata nerovnomerne rozvrhnutého PČ
 • Konto pracovného času, zavedenie, výhody a nevýhody zavedenia na strane zamestnávateľa a zamestnanca
 • Pružný pracovný čas a pracovná cesta
 • Prestávky v práci – druhy, nárok a určenie podmienok jej čerpania
 • Nepretržitý denný a týždenný odpočinok v práci, čerpanie dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 • Dni pracovného pokoja a práca vo sviatok
 • Nočná práca a jej špecifiká – môže zamestnanec pracovať len v nočných zmenách?
 • Prevádzkové režimy – jednozmenná, dvojzmenná, trojzmenná a nepretržitá prevádzka
 • Práca nadčas a pracovná pohotovosť, náhrada za stratu času
 • Aké možnosti rozvrhnutia PČ má zamestnávateľ? (vzory pracovných kalendárov)
 • Evidencia PČ z pohľadu Zákonníka práce
 • Diskusia –  priestor pre vaše otázky
 

Harmonogram webinára

9:00 - 13:30 - prednáška spojená s diskusiou