Významná novela Infozákona z januára 2023 – prvé praktické skúsenosti

Dňa 1. januára 2023 vstúpil do účinnosti zákon č. 428/2022 Z. z.,  t.j. dlhoočakávaná novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Novela Infozákona priniesla viacero významných zmien tak v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť, ako aj v oblasti povinného zverejňovania zmlúv. Novela reagovala aj na problémy aplikačnej praxe, osobitne na fenomén tzv. šikanóznych infožiadostí. Novela však zároveň obsahuje aj viacero nejasných, resp. neurčitých ustanovení, ktoré spôsobujú interpretačné nejasnosti.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
27.3.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Mgr. Vladimír Pirošík
Bez DPH S DPH
Webinár 27.3.2023 60,00 € 72,00 €
+ -

Významná novela Infozákona z januára 2023 – prvé praktické skúsenosti

Dňa 1. januára 2023 vstúpil do účinnosti zákon č. 428/2022 Z. z.,  t.j. dlhoočakávaná novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Novela Infozákona priniesla viacero významných zmien tak v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť, ako aj v oblasti povinného zverejňovania zmlúv. Novela reagovala aj na problémy aplikačnej praxe, osobitne na fenomén tzv. šikanóznych infožiadostí. Novela však zároveň obsahuje aj viacero nejasných, resp. neurčitých ustanovení, ktoré spôsobujú interpretačné nejasnosti.

Cieľom webinára je preto oboznámiť účastníkov s obsahom novely a tiež poskytnúť im jednoznačný výklad nejasných ustanovení a zdieľať prvé praktické skúsenosti s novelou. Webinár povedie advokát Vladimír Pirošík, ktorý je spoluautorom Infozákona a skúseným praktikom. Na záver môžete využiť priestor na konzultáciu individuálnych otázok s lektorom.

Webinár je určený všetkým povinným osobám podľa § 2 Infozákona, t.j. ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, orgánom miestnej štátnej správy, obciam, mestám a VÚC, školám a školským zariadeniam, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, súdom, zdravotným poisťovniam, štátnym podnikom, vodárňam, verejným obchodným spoločnostiam, orgánom činným v trestnom konaní atď.

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

  • predstavenie novely zákona o slobode informácií účinnej od 1. januára 2023 (zák. č. 428/2022 Z.z.)
  • zmeny v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť
  • nové obmedzenia v prístupe k informáciám v záujme ochrany pred ujmou v hospodárskej súťaži
  • šikanózne infožiadosti a zneužívanie práva na informácie – možnosti právnej obrany
  • novinky pri povinnom zverejňovaní kontraktov na centrálnom registri zmlúv
  • odpovede na otázky účastníkov
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou