• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Dopracovanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022 – na čo nezabudnúť?

Dopracovanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022 – na čo nezabudnúť?

Na webinári s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, si osvojíte všetky praktické zručnosti pre dopracovanie inventúrnych súpisov a vypracovanie inventarizačného zápisu k 31. 12. 2022. Spoznáte pravidlá, úlohy a rovnako aj činnosti inventarizačných komisií pri dokončovaní inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za účtovný rok 2022, resp. so stavom k januáru 2023. Pod lupu sa nám dostanú takisto novelizácie zákona o účtovníctve vo vzťahu k inventarizácii majetku a záväzkov.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
26.1.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 26.1.2023 60,00 € 72,00 €

Dopracovanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022 – na čo nezabudnúť?

Na webinári s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, si osvojíte všetky praktické zručnosti pre dopracovanie inventúrnych súpisov a vypracovanie inventarizačného zápisu k 31. 12. 2022. Spoznáte pravidlá, úlohy a rovnako aj činnosti inventarizačných komisií pri dokončovaní inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za účtovný rok 2022, resp. so stavom k januáru 2023. Pod lupu sa nám dostanú takisto novelizácie zákona o účtovníctve vo vzťahu k inventarizácii majetku a záväzkov.

Dozviete sa viac o podpisovaní inventarizácie, vlastnoručných podpisoch, dátumoch, ale aj o dodržiavaní interných pravidiel k inventarizácii a podobne.

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Cieľová skupina: Webinár je vhodný pre členov inventarizačných komisií a vedúcich zamestnancov, a to menovite ekonómovia, rozpočtári, majetkári, hospodári v obciach, organizáciách, štátnej správe, rozpočtových a príspevkových organizáciách obce a štátu, v školách a kultúrnych zariadeniach), vecne zodpovední zamestnanci materských, základných a stredných škôl, školské strediská, štatutári a kontrolóri, zástupcovia riaditeľov, vedúce školských jedální, obchodné spoločnosti, právnické osoby mimo verejnej správy.

V zmysle zákona o účtovníctve sa inventarizácia povinne vykoná v zákonnom termíne – do konca januára 2023.

Bližšie sa tiež dozviete o:

 1. určení zákonného maximálneho dátumu spracovania inventarizácie,
 2. uvádzaní stavu majetku, ktorý je inventarizovaný v januári 2023,
 3. potrebe interného aktu/príkazu  k inventarizácii majetku a záväzkov,
 4. súčastiach inventarizácie, odporúčanej dokumentácii a o vykonaní základnej  finančnej kontroly pri inventarizačných rozdieloch,
 5. povinnostiach členov inventarizačnej komisie a predsedoch komisií,
 6. účtovaní inventarizačných rozdielov (manká, prebytky, škody alebo schodky),
 7. zostavení inventarizačných zápisov a zápisníc, ako aj o
 8. potrebe vykonania inventarizácie pokladničnej hotovosti a jej správnych frekvenciách.
 

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 1. Inventarizácia majetku a záväzkov v novom roku 2023
 2. Dopracovanie dokumentácií k inventarizácii:
  • postup pri inventarizovaní
  • spracovanie výstupov z inventúr
  • účtovanie rozdielov, škodové udalosti, vyradenie majetku
  • inventarizačný zápis, uloženie dokumentácie
 3. Upozornenia lektora do praxe
 4. Bonusy pre účastníkov seminára
 5. Záver
 

Harmonogram webinára

9:00 - 12.00 - prednáška spojená s diskusiou