Zostavenie smernice o protispoločenskej činnosti a vybavovanie oznámení v roku 2024

Od 1. septembra 2023 dochádza k zmenám v ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Na tomto webinári si z pohľadu verejnej správy aj komerčných firiem definujeme aktuálne povinnosti zodpovedných osôb a ukážeme si, ako zostaviť smernicu o protispoločenskej činnosti. Vysvetlíme si, ako správne vybavovať oznámenia a aké alternatívy postupovania nám prax ponúka. Ako bonus získate vzorovú smernicu a vzorovú evidenciu prijímania oznámení o protispoločenskej činnosti, a to v prepisovateľnom formáte. Lektorom je PhDr. Jozef Sýkora, MBA, ktorý spolupracoval priamo s úradom vo veci praktickej aplikácie.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
27. 2. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 27. 2. 2024 70 € 84 €

Zostavenie smernice o protispoločenskej činnosti a vybavovanie oznámení v roku 2024

Od 1. septembra 2023 dochádza k zmenám v ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Na tomto webinári si z pohľadu verejnej správy aj komerčných firiem definujeme aktuálne povinnosti zodpovedných osôb a ukážeme si, ako zostaviť smernicu o protispoločenskej činnosti. Vysvetlíme si, ako správne vybavovať oznámenia a aké alternatívy postupovania nám prax ponúka. Ako bonus získate vzorovú smernicu a vzorovú evidenciu prijímania oznámení o protispoločenskej činnosti, a to v prepisovateľnom formáte. Lektorom je PhDr. Jozef Sýkora, MBA, ktorý spolupracoval priamo s úradom vo veci praktickej aplikácie.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Cieľová skupina:

 • Organizácie verejnej správy, samosprávy obcí, miest a VÚC
 • Školy
 • Kapitoly štátneho rozpočtu, fondy a verejnoprávne organizácie
 • Obchodné spoločnosti a zamestnávatelia mimo verejnej správy s počtom zamestnancom nad 50 vrátane
 • Kontrolné orgány, štatutári a ich zástupcovia
 • Finančné spoločnosti a obchodníci s cennými papiermi
 

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Návod, ako zostaviť smernicu
 • Zodpovedná osoba a jej povinnosti
 • Správne evidovanie oznámenia
 • Vybavenie oznámenia (prešetrenie, súčinnosť a odpovedanie oznamovateľovi)
 • Možnosti postupovania do praxe
 • Príklady do smernice
 • Vzory internej smernice a dokumentácie v prepisovateľnom formáte – bonus
 • Odpovede na časté otázky kladené počas praxe na lektora
 • Priestor na vaše otázky
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou