Zákon o odpadoch – komentár

Akcia -50%

Zákon o odpadoch vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.

Ušetríte
50% = 24,20 €
Cena s DPH
48,40 € 24,20 €
Cena bez DPH
44,00 € 22,00 €
ISBN
978-80-8155-063-8
Rok vydania
5/2016
Počet strán
512
Väzba
tvrdá väzba
Vydanie
prvé
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
Božena Gašparíková a kolektív

Zákon o odpadoch – komentár

Zákon o odpadoch vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.
Po štrnástich rokoch prichádza v odpadovom hospodárstve k zásadnej zmene. Doterajší zákon o odpadoch a zákon o obaloch nahradil nový komplexný zákon o odpadoch. Mnohé zmeny sa dotknú nielen obcí, ale aj tých, ktorí odpad produkujú, čiže pôvodcov odpadu. Významná zmena nastáva v systéme triedeného zberu. Ruší sa Recyklačný fond a zodpovednosť za triedený zber odpadov z vyhradených výrobkov prechádza priamo na výrobcov, čo prináša dôležité zmeny pri zabezpečovaní a financovaní triedeného zberu. V systéme triedeného zberu budú pôsobiť nové subjekty, ako sú organizácie zodpovednosti výrobcov a koordinačné centrá.

Ďalšou a nemálo podstatnou zmenou je výrazné sprísnenie podmienok a kontroly výkupu kovového odpadu od fyzických osôb – nepodnikateľov a zákazu ukladať na skládky odpadov vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný odpad.

Pridanou hodnotou tejto publikácie je autorský kolektív, ktorý je zložený z ľudí aktívne sa podieľajúcich na normotvornej činnosti zákona o odpadoch, čo v konečnom dôsledku je ďalším faktorom preukazujúcim kvalitu tohto diela.