Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2021 (Bratislava)

Ak potrebujete získať včas všetky informácie o avizovaných „zásadných“ zmenách v oblasti daní, účtovníctva a miezd pre rok 2021, jednodňová regionálna PP konferencia od spoločnosti Poradca podnikateľa je pre vás tým pravým miestom. Široký priestor na diskusiu, optimalizačné triky, prehľad legislatívy, ako aj možnosť konzultovať vlastné problémy so špičkovými lektormi a zároveň odborníkmi z praxe. To všetko na vás čaká už na záver roka v Bratislave.

Forma produktu
Konferencia
Dátum konania
3.12.2020
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková, Ing. Mária Horváthová, Ing. Alica Orda Oravcová
Bez DPH S DPH
Bratislava 3.12.2020 120,00 € 144,00 €
Online stream 3. 12. 2020 120,00 € 144,00 €

Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2021 (Bratislava)

Ak potrebujete získať včas všetky informácie o avizovaných „zásadných“ zmenách v oblasti daní, účtovníctva a miezd pre rok 2021, jednodňová regionálna PP konferencia od spoločnosti Poradca podnikateľa je pre vás tým pravým miestom. Široký priestor na diskusiu, optimalizačné triky, prehľad legislatívy, ako aj možnosť konzultovať vlastné problémy so špičkovými lektormi a zároveň odborníkmi z praxe. To všetko na vás čaká už na záver roka v Bratislave.

Na čo sa návrh novely zákona o dani z príjmov od roku 2021, resp. 2022 zameriava? Čo ďalšie okrem zníženia administratívnej záťaže daňovníkov alebo zmeny pri registrácii správcu dane prináša novela zákona o DPH? Ako sa zmení slovenský dôchodkový systém a ako sa tieto zmeny dotknú súčasných a budúcich dôchodcov? Oplatí sa aj naďalej živnostníkom či iným samostatne zárobkovo činným osobám pri takto nastavenej legislatíve platiť vyššie odvody, ako je stanovené minimum?

Odpovede na tieto otázky, ako aj kompletný prehľad o daňových a účtovných novinkách pre rok 2021 vás pozývame vypočuť si do Bratislavy alebo Žiliny, kde sa bude konať v poradí už VIII. ročník jednodňovej PP konferencie.

Prednášajúcimi tohto obľúbeného podujatia sú skutoční odborníci z praxe, ktorí sa s vami podelia o svoje dlhoročné skúsenosti či optimalizačné triky a poskytnú vám tiež priestor na konzultáciu vlastných firemných otázok.

Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť konferencie fyzicky, môžete sledovať živý prenos z Bratislavy online – z pohodlia vášho domova či kancelárie.

Korona safe:

 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Čo vás čaká?

 • Podrobný  prierez legislatívnymi zmenami pre rok 2020
 • Podujatie vedené odborníkmi z účtovnej a daňovej praxe
 • Široký priestor na diskusiu a konzultáciu vlastných účtovných prípadov
 • Daňová a mzdová pohotovosť dostupná pre vás aj po skončení podujatia

Prednášajúci:

 • Júlia Pšenková, Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Mária Horváthová, Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expertka, členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov
 • Alica Orda Oravcová, Daňová poradkyňa, aktívna členka Slovenskej komory daňových poradcov, členka Metodicko-legislatívnych komisií pre DPH, partnerka spoločnosti GT&C Slovakia k.s., prezidentka Daňového fóra Slovenska

Program konferencie

8:30 – 9:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:10 - Otvorenie konferencie


9:10 – 10:00 - Vplyv pandémie na účtovnú závierku 2020, Nové pravidlá pre povinnosť auditu účtovnej závierky, Účtovné jednotky, ktoré majú povinný audit bez ohľadu na zmenu veľkostných podmienok (Ing. Mária Horváthová)

10:00 – 10:10 - Prestávka

10:10 – 11:30 - Novela zákona o DPH 2021 (Ing. Alica Orda Oravcová)

 • Predaj tovaru na diaľku a zásada zdanenia v mieste spotreby
 • Zmeny v oblasti registrácie pre DPH pre tuzemské a zahraničné osoby
 • Rozšírenie MOSS, nová schéma – IOSS, možnosť voľby OSS, vplyv na zdaniteľné osoby registrované podľa § 6
 • Nezaplatenie protihodnoty a oprava základu dane – striktné podmienky s cieľom odvrátiť „dohody podnikateľov“, lehota, opravný doklad, vplyv na DPH na výstupe a na vstupe
 • Nové oslobodenie od dane v spojitosti s fikciou zdaniteľnej osoby
 • Podpora hospodárskej súťaže a dovoz tovaru

11:30 – 12:00 - Obed

12:00 – 14:00 - Novela zákona o dani z príjmov 2021 (Ing. Alica Orda Oravcová) 

 • Medzinárodné zdaňovanie – spresnenie jedného z kritérií – miesta skutočného vedenia, vypustenie výnimky pre fyzické osoby, konflikt daňovej rezidencie
 • Mikrodaňovník a 15 % sadzba dane, daňový odpis pohľadávky
 • Ďalšie pravidlá pre minimalizáciu vzniku hybridných nesúladov – ATAD 2, kto je transparentný subjekt, oznamovacia povinnosť
 • Daňové raje fyzických osôb a opatrenia podľa § 51h zákona o dani z príjmov
 • COVID-19 – príjmy oslobodené od dane
 • Benefit zo strany finančnej správy a zápočet preddavkov na daň z príjmov
 • Spätný vznik stálej prevádzkarne a daňové priznanie
 • Nepeňažný dar a asignácia dane z príjmov

14:00 – 15:45 - Zmeny v oblasti miezd od 1. 1. 2021 (Júlia Pšenková)

Zákonník práce

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • príplatky ku mzde
 • rekreačné poukazy
 • príspevok na športovú činnosť detí
 • 13, 14. plat
 • ostatné zmeny

Sociálne poistenie

 • maximálny mesačný vymeriavací základ 
 • maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu
 • ostatné zmeny
 • odvodová úľava

Zdravotné poistenie

 • odvodová úľava
 • odpočítateľná položka 
 • ostatné zmeny

Daň zo závislej činnosti

 • nezdaniteľné časti dane
 • daňový bonus
 • príjmy oslobodené od dane
 • sadzba dane

* Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.


Čo zahŕňa vstupenka?

 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 • účasť na odbornom programe
 • rozsiahle pracovné materiály
 • obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie (neplatí pre online účastníkov)
 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope zakon.sk

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Spracovania osobných údajov .

Organizátor konferencie:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 
Úsek Profivzdelávanie
+421907712251, +421918451113
profivzdelavanie@pp.sk


Dátum a miesto konania:
3.12.2020, Bratislava - Bratislava, Hotel Tatra (mapa)