Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2018

Aj tento rok sme pre vás pripravili konferenciu zameranú na prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien z oblasti daní, účtovníctva a miezd, ktoré nadobudnú platnosť od 1. 1. 2018.

Forma produktu
Konferencia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý, JUDr. Marcela Macová, PhD., Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., JUDr. Ľubica Masárová
Bez DPH S DPH
Košice 8.12.2017 120,00 € 144,00 €

Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2018

Aj tento rok sme pre vás pripravili konferenciu zameranú na prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien z oblasti daní, účtovníctva a miezd, ktoré nadobudnú platnosť od 1. 1. 2018.

Získajte všetky potrebné informácie na jednom mieste s renomovanými odborníkmi – Tužinský, Ozimý, MacováMasárová. Počas jediného dňa načerpáte dôležité poznatky o schválených a pripravovaných zmenách z oblasti dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov, miezd, účtovníctva, ochrany osobných údajov a sociálnehozdravotného poistenia. Pripravte sa na nové pravidlá už v predstihu.Bratislava, 5. 12. 2017

8:00 – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:10 hod.

Otvorenie konferencie

9:10 – 10:15 hod.

Zmeny v oblasti miezd od 1. 1. 2018

Júlia Pšenková

 • Zákonník práce – minimálna mzda, minimálne mzdové príplatky, príplatky ku mzde, práca vo sviatok, sezónne práce
 • Sociálne poistenie – vymeriavací základ, odvodová úľava, dávka nemocenského poistenia
 • Zdravotné poistenie – vymeriavací základ, odvodová úľava, odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • Daň zo závislej činnosti – sadzba dane, daňový bonus, nezdaniteľná časť základu dane
 • Životné minimum - hodnota životného minima, vplyv na výpočet exekúcií a ostatných zrážok

10:15– 11:00 hod.

Zmeny v zákone o správe daní od 1. 1. 2018

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

11:00– 12:00 hod.

Obed

 

12:00– 14:30 hod.

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018

Ing. Vladimír Ozimý – daňový poradca

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

 • Zmeny základných pojmov a definícií
 • Zmeny týkajúce sa fyzických osôb
 • Zmeny týkajúce sa právnických osôb

Novela zákona o DPH od 1.1.2018

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2018

14:30– 14:45 hod.

Prestávka s občerstvením

14:45– 15:45 hod.

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Od 25. mája 2018 bude účinné nové nariadenie o ochrane osobných údajov „GDPR“, ale aj nový zákon o ochrane osobných údajov. Každá spoločnosť si do tej doby musí prerobiť dokumentáciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov.

 • Ako bude vyzerať bezpečnostný projekt a kto ho musí vypracovať?
 • Ako bude vyzerať poučenie oprávnených osôb?
 • Zmluvy s dodávateľmi.
 • Registrácia informačných systémov na Úrade na ochranu osobných údajov SR
 • Kto musí mať zodpovednú osobu?
 • Ďalšie povinnosti vyplývajúce z nových právnych predpisov.

16:00 hod.

Ukončenie konferencie

 Žilina, 28. 11. 2017 a Košice, 8. 12. 2017

8:00 – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:10 hod.

Otvorenie konferencie

9:10 – 11:00 hod.

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018

Ing. Vladimír Ozimý – daňový poradca

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

 • Zmeny základných pojmov a definícií
 • Zmeny týkajúce sa fyzických osôb
 • Zmeny týkajúce sa právnických osôb

11:00– 12:00 hod.

Obed

 

12:00– 13:15 hod

Novela zákona o DPH od 1.1.2018

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2018

Ing. Vladimír Ozimý – daňový poradca

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

13:15– 14:30 hod.

Novela daňového poriadku od 1. 1. 2018, daňová kontrola a daňové judikáty

JUDr. Patrik Benčík, BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s. r. o.

 • Začatie daňovej kontroly (štandardná a neštandardná daňová kontrola).
 • Práva a povinnosti kontrolovaného daňového subjektu.
 • Prerokovanie protokolu z daňovej kontroly.
 • Čiastkový protokol z daňovej kontroly.
 • Úkon smerujúci na vyrubenie dane a zánik práva vyrubiť daň.
 • Určenie dane na základe pomôcok.
 • Aktuálne zmeny daňového poriadku od 1.1.2018.
 • Daňové judikáty.

14:30 – 14:45 hod.

Prestávka s občerstvením

14:45 – 15:45 hod.

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Od 25. mája 2018 bude účinné nové nariadenie o ochrane osobných údajov „GDPR“, ale aj nový zákon o ochrane osobných údajov. Každá spoločnosť si do tej doby musí prerobiť dokumentáciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov.

 • Ako bude vyzerať bezpečnostný projekt a kto ho musí vypracovať?
 • Ako bude vyzerať poučenie oprávnených osôb?
 • Zmluvy s dodávateľmi.
 • Registrácia informačných systémov na Úrade na ochranu osobných údajov SR
 • Kto musí mať zodpovednú osobu?
 • Ďalšie povinnosti vyplývajúce z nových právnych predpisov.

16:00 hod.

Ukončenie konferencie

Po každej prednáške nasleduje diskusia.

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Účastníci seminára v hoteli Bratislava môžu využiť parkovanie v areáli hotela za zľavnenú cenu 4 eurá na celý deň.

V cene je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie, pracovné materiály.


Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 5 pracovných dní pred konaním konferencie.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 28.11.2017, Žilina - Hotel Holiday Inn, Športová 2 (mapa)
Miesto konania: 5.12.2017, Bratislava - Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9 (mapa) - Účastníci seminára v hoteli Bratislava môžu využiť parkovanie v areáli hotela za zľavnenú cenu 4 eurá na celý deň.
Miesto konania: 8.12.2016, Košice - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)

Organizátori konferencie:

185x60_poradca-podnikatela 185x60_profi-vydelavanie
   
  ProFuturion CMYK logotyp 170px     

 Mediálni partneri:

     185x60_konferencie 185x60_education