• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • PDF: Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, Zákon o registri trestov v PDF

PDF: Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, Zákon o registri trestov v PDF

Akcia -30% PDF verzia

Podľa právneho stavu k 20. 11. 2020 (Úplné znenia zákonov 30/2020).

Ušetríte
30% = 8,17 €
Cena s DPH
27,16 € 18,99 €
Cena bez DPH
22,63 € 15,83 €
Rok vydania
2020
Počet strán
376
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

PDF: Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, Zákon o registri trestov v PDF

Podľa právneho stavu k 20. 11. 2020 (Úplné znenia zákonov 30/2020).

Úplné znenie zákona
č. 300/2005 Z. z.
TRESTNÝ ZÁKON

Po zmene zákonm č. 288/2020 Z. z. a č. 312/2020 Z. z.:

 • Zaradenie týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera medzi trestné činy. Zavedenie novej skutkovej podstaty trestného činu organizovania zápasov zvierat.
 • Po novom senát rozhoduje o obzvlášť závažných zločinoch, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej dvanásť rokov.
 • Úprava postupu pri výkone rozhodnutia o zaistení majetku a jeho správe. Všetky právne úpravy zaisťovania majetku (exekúcia, konkurz a pod.) majú svoje limity.

 

Úplné znenie zákona
č. 301/2005 Z. z.
TRESTNÝ PORIADOK

Po zmene zákonom č. 312/2020 Z. z.:

 • Rozšírenie účelu trestného konania. Prokurátorom sa rozumie aj hlavný európsky prokurátor a stála komora, ak patria trestné činy do pôsobnosti Európskej prokuratúry.
 • Vytvorenie podmienok na vyhotovovanie elektronického vyšetrovacieho spisu.
 • Komplexná zmena celého štvrtého dielu prvej časti štvrtej hlavy. Mení sa nielen názov, ale aj obsah zaisťovacích inštitútov, ktoré sú nanovo upravené a doplnené.
 • O zaistení majetkovej účasti bude rozhodovať po podaní obžaloby predseda senátu, v prípravnom konaní a v postupe pred začatím trestného stíhania prokurátor. Upravené aj zaistenie virtuálnej meny.


Úplné znenie zákona
č. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti právnických osôb 

Po zmene zákonmi č. 288/2020 Z. z. a č. 312/2020 Z. z.:

 • Výpočet trestných činov, u ktorých dochádza k vzniku trestnej zodpovednosti právnickej osoby.
 • Zavedenie ochranného opatrenie zhabania časti majetku pri vymedzených trestných činoch, ak je
  majetok právnickej osoby v hrubom nepomere k jej zákonným príjmom.
 • Zavedenie trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku.

 

Úplné znenie zákona
č. 330/2007 Z. z.
O REGISTRI TRESTOV

Po zmene zákonmi č. 308/2020 Z. z. a č. 312/2020 Z. z.:

 • Upravuje sa prístup Európskej prokuratúry k odpisom z registra trestov prostredníctvom európskeho delegovaného prokurátora.