Dane a účtovníctvo 2/2020

Akcia -67%

Vo februárovom čísle publikácie Dane a účtovníctvo sme si pre vás pripravili aktuálne žiadané témy - zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1. januára 2020 vyplývajúce z noviel zákona o dani z príjmov, kde sme pre vás pripravili prehľad zmien. Novela zákona o dani z príjmov sa dotkla aj umorovania daňových strát, nakoľko od roku 2020 platia nové pravidlá. Odborník na transferové oceňovanie zas poukazuje na omyly a nejasnosti, ktoré sa vyskytli po zavedení tzv. zjednodušenia pravidiel pre transferovú dokumentáciu. Pre lepšiu orientáciu si prezrite obsah publikácie nižšie.

Ušetríte
67% = 8,81 €
Cena s DPH
13,12 € 4,31 €
Cena bez DPH
10,93 € 3,59 €
Rok vydania
2020
Počet strán
84
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 2/2020

Vo februárovom čísle publikácie Dane a účtovníctvo sme si pre vás pripravili aktuálne žiadané témy - zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1. januára 2020 vyplývajúce z noviel zákona o dani z príjmov, kde sme pre vás pripravili prehľad zmien. Novela zákona o dani z príjmov sa dotkla aj umorovania daňových strát, nakoľko od roku 2020 platia nové pravidlá. Odborník na transferové oceňovanie zas poukazuje na omyly a nejasnosti, ktoré sa vyskytli po zavedení tzv. zjednodušenia pravidiel pre transferovú dokumentáciu. Pre lepšiu orientáciu si prezrite obsah publikácie nižšie.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1. januára 2020 vyplývajúce z noviel zákona o dani z príjmov (Ing. Eva Gášpárová)

V roku 2019 bolo prijatých niekoľko noviel zákona o dani z príjmov. Viaceré ovplyvnili i zdaňovanie príjmov zamestnancov. Pripravili sme prehľad zmien v tejto oblasti týkajúcich sa nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, niektorých nepeňažných príjmoch oslobodených od dane, zaokrúhľovania daňových veličín, zmeny termínov na opravu výpočtu dane a možnosti doručovania niektorých dokumentov elektronicky po dohode so zamestnancom.

  • Daňová strata a jej odpočítavanie (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Novela zákona o dani z príjmov sa dotkla aj umorovania daňových strát. Od roku 2020 platia nové pravidlá. V článku ich prakticky predstavujeme, ale ponúkame aj prehľad doterajšieho odpočtu dôležitý pre doumorovanie starších strát.

  • Transferová dokumentácia rok po vydaní nového usmernenia – najčastejšie chyby (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Odborník na transferové oceňovanie poukazuje na omyly a nejasnosti, ktoré sa vyskytli po zavedení tzv. zjednodušenia pravidiel pre transferovú dokumentáciu. Upozorňuje na riziká, ktoré vyplývajú z podcenenia povinnosti vyčísliť základ dane v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Správne vedená dokumentácia nie je formálnym a povrchným dokladom, ale dôležitým predpokladom na korektný výpočet daňovej povinnosti. Zistenia z nej vyplývajúce by mali mať praktický vplyv na konanie daňového subjektu.

 

Mzdy a odvody

  • Mzdové veličiny v roku 2020 (Bc. Katarína Danajovičová)

Prehľadná pomôcka pre výkon mzdového účtovníctva na rok 2020 obsahujúca okomentované dôležité veličiny: minimálna mzda a minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenia, životné minimum, sadzba dane z príjmov FO, nezdaniteľné časti, daňový bonus, trinásty a štrnásty plat, príspevok na rekreáciu, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, sumy stravného, cestovné náhrady a mnohé ďalšie.

 

  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 (Ing. Eva Gášpárová)

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti patrí medzi každoročné povinnosti zamestnávateľa. V článku podrobne vysvetľujeme zákonné súvislosti vykonania zúčtovania, podávame aktuálny prehľad potrebných veličín a na konkrétnych príkladoch ponúkame odpovede na najčastejšie otázky. Súčasťou príspevku sú i vyplnené vzorové tlačivá.

 

Ostatné

  • Pokladnica e-kasa klient – zmeny od 1. januára 2020 (Ing. Petronela Mastihubová)

Od 1. januára 2020 už musia všetky podnikateľské subjekty používať pokladnicu e-kasa klient, čo so sebou prináša kontroly a reálnu hrozbu pokút. V článku preto opätovne zhrnieme, aké povinnosti má obchodník pri evidencii prijatých tržieb. V druhej časti predstavíme ostatnú novelu zákona o ERP obsahujúcu niektoré úľavy účinné od 1. 1. 2020.

  • Právne minimum podnikateľa – prehľad povinností a novinky pre rok 2020 (JUDr. Mária Kevická, PhD.)

Výkon podnikateľskej činnosti so sebou prináša množstvo povinností vyplývajúcich z viacerých oblastí zákona. V článku prinášame veľký prierez relevantnými predpismi a z nich vyplývajúcimi úlohami na rok 2020 – najmä vo vzťahu k registrom, k prevádzkarni, k pracovnoprávnym vzťahom, k ochrane osobných údajov a pod.

 

Z judikatúry SR

  • Nepreukázanie uskutočnenia stavebných prác (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok NS SR, ktorý deklaruje, že na splnenie zákonných podmienok na odpočet dane nepostačuje iba predloženie faktúr, rozhodujúca je reálna existencia plnení. Keďže podľa správcu dane nebolo preukázané reálne uskutočnenie deklarovaných stavebných prác, a tým ani vznik daňovej povinnosti, u kontrolovanej platiteľky DPH nevznikol nárok na odpočítanie dane.